Pracoviště Palackého (SZŠ)

Střední zdravotnická škola

Snaha založit v Chomutově zdravotnickou školu se poprvé objevila v roce 1960. K otevření prvního ročníku Střední zdravotnické školy v Chomutově došlo ve školním roce 1970/1971 a žákyně se vzdělávaly v oborech zdravotní sestra, dětská sestra a ošetřovatelka. První rok v historii školy proběhl úspěšně, a škola si tak začala budovat svou tradici.

Od 1. září 2012 je SZŠ součástí páteřní školy Ústeckého kraje – Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Středpalackehoní zdravotnické školy, Chomutov, p. o. Žáci se zde vzdělávají v maturitních oborech Zdravotnický asistent (dobíhající obor), Praktická sestra a Sociální činnost. Obor vzdělání Zdravotnický asistent je možné studovat i v dálkové formě. V nabídce je také tříletý učební obor Ošetřovatel.

Škola má odborné učebny pro výuku ošetřovatelství, přímé péče a asistence, přírodovědných předmětů, psychologie i cizích jazyků. V budově školy najdete zdravotnické minimuzeum, které slouží k výuce historie ošetřovatelství, ale mohou ho navštívit i zájemci z řad sociálních partnerů a široké veřejnosti.

Žáci se v průběhu vzdělávání účastní besed a exkurzí, soutěží odborných dovedností a olympiád, mají příležitost vycestovat do zahraničí, zúčastnit se výměnných pobytů, zahraničních stáží a zapojit se do projektů. Zájemcům nabízíme účast v zájmových útvarech nebo spolupráci se sociálními partnery a charitativními organizacemi. Žáci mohou trávit volný čas ve školním klubu a v informačním centru, kde si mohou zapůjčit knihy nebo studovat na internetu. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům talentovaným věnujeme individuální péči.

Naše škola je určena právě Vám, kteří se chcete uplatnit v pomáhajících profesích. Naší prioritou je být školou důvěryhodnou, garantujeme kvalitní vzdělání provázané praktickou výukou. Vychováváme mladé lidi, kteří jsou kreativní, flexibilní, komunikativní, jazykově vybavení, sociálně zralí, připravení na celoživotní vzdělávání a hrdí na svou školu.

Naši absolventi nachází bez obtíží uplatnění ve zdravotnických a sociálních zařízeních Ústeckého kraje a dalších místech ČR i v zahraničí. Zaměstnavatelé aktivně oslovují žáky školy již v průběhu vzdělávání a nabízí jim možnost praktikantských míst v průběhu letních prázdnin. Zhruba dvě třetiny našich absolventů pokračují ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.