Učeň instalatér
18.1.2022
Práce truhlářů
19.1.2022

18. 1. 2022 se žáci oborů truhlář a instalatér měli možnost se zúčastnit tzv. školního podnikatelského inkubátoru. Ing. František Jochman, který je 1. místopředsedou KHK Ústeckého kraje a předsedou OHK Louny, představil žákům HK a jakou podporu podnikatelům poskytují. Seznámil je s vytvořenými materiály pro začínající podnikatele, především z řemeslného a technickým zaměřením. Dále ukázal žákům klady a zápory podnikání i s jakými riziky musí začínající podnikatel počítat. Také řekl, čemu se musí podnikatel vyhnout, aby nespadl do nějakého problému nebo mu nezkrachoval podnik. Vysvětlil jim, jak funguje dnešní trh a jak najít mezeru na trhu. Ke konci žáci měli s panem Jochmanem diskuzi. Projekt je podpořen z projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji“.