Zámečníci opravují šatní skříňky
27.3.2015
Studijní cesta do Polska
31.3.2015

Olympiáda v anglickém jazyce

Anglická olympiáda je neoficiální název Soutěže v jazyce anglickém vyhlašovaném MŠMT, přesněji Národním institutem dětí a mládeže MŠMT. Soutěž je svým zaměřením konverzační. Obsahuje test porozumění slyšenému a čtenému textu a konverzaci se členy poroty na dané téma, při níž porota hodnotí především slovní zásobu, výslovnost, gramatickou správnost, schopnost pohotové reakce a respektování zadaného tématu soutěžícím.

První kolo

První kola olympiády proběhla na jednotlivých pracovištích.

Na Průhoně se konala soutěž v rámci projektového dne, organizovaného členy klubu I love English: English Language Day – English is The Global Language, 18. prosince 2014. Prvního kola na škole se zúčastnilo celkem 24 žáků 2. a 3. ročníků. V první části účastnici předvedli svoje dovednosti poslechu, čtení a používání anglického jazyka. Šest nejlepších pak postoupilo do druhého kola, kde předvedli, jak jsou zdatní v komunikaci a demonstrovali svůj všeobecný rozhled.

Na zdrávce proběhlo školní kolo 17. 2. 2015 pro žáky 1. až 3. ročníku. Olympiády se zúčastnilo 19 žáků. Vítězům blahopřejeme: Ivana Kuriljaková 1A a Pepa Malecký 1A nás budou reprezentovat na olympiádě v Lounech, která proběhne 24.3.

anglicka olympiada 2015Druhé celoškolní kolo

28. ledna 2015 proběhlo celoškolní kolo olympiády v anglickém jazyce. Celkem se zúčastnilo 12 žáků. Výkony byly docela vyrovnané a na prvních místech se umístili následující žáci:

  • 1. místo: Jakub Zenker ME2. (střední odborná energetická a stavební škola)
  • 2. místo: Simona Řičková 1. OA (obchodní akademie)
  • 3. místo: Jan Tatíček ME3. a Marek Kopáček TPO 3. (střední odborná energetická a stavební škola)

Do okresního kola soutěže v anglickém jazyce v kategorii III. A postupují: Simona Řičková 1. OA (obchodní akademie) a Jan Tatíček ME3. (střední odborná energetická a stavební škola).  V kategorii III.B: Jakub Zenker ME2. (střední odborná energetická a stavební škola) a David Günzel TPO2. (střední odborná energetická a stavební škola)

Okresní kolo – kategorie III.A

Okresní kolo se konalo 27.2.2015 na Gymnáziu Chomutov. Za naši školu se zúčastnili: Simona Řičková 1.OA a Jan Tatíček ME3. Celkem se zúčastnilo cca 20 žáků a pouze 12 z nich postoupilo do druhého – ústního – kola. V tomto kole měli žáci za úkol ve stanoveném časovém limitu hovořit k určenému tématu a určenému obrazovému materiálu. Oba naši žáci do ústního kola postoupili. Celkově se  umístili na 5. (Simona Řičková) a 6. (Jan Tatíček) místě. Do krajského kola postoupil pouze žák umístěný na 1. místě.

Krajské kolo – kategorie III.B

diplom 002Jakub Zenker byl úspěšný i v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce, která se konala 18. března na Obchodní akademii a jazykové škole v Ústí nad Labem. Úspěšně se umístil v jazykové kategorii AJ III. B, která zahrnovala žáky na úrovni mírně pokročilý. Jakubovi blahopřejeme a zároveň doufáme, že i příští kola budou našimi žáky úspěšně obsazována.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů!