Učitelský volejbal 2015
19.3.2015
Olympiáda v anglickém jazyce
30.3.2015

Žáci sobě

V rámci plnění tematických plánů učebního oboru Strojní mechanik (Zámečník) žáci II. a III. ročníku sami opravují zamykání na šatních skříňkách. Jedná se celkem o 400 ks těchto šatních skříní pro žáky pracoviště Na Moráni.

Žáci výše uvedeného učebního oboru si pod vedením učitelů odborného výcviku sami vypsali a spočítali, kolik a jaký bude potřeba nejen hutní i spojovací materiál, ale i potřebné nářadí, pomůcky atd. Podle vlastních náčrtů potřebných dílců vyrobili a připravili tyto jednotlivé díly na příslušný počet skříněk. Nyní se realizuje samotná výměna nefunkčních zámků za nové zamykání skříněk.