Střelby
20.3.2014
Soutěž dovednosti – Třebíč
24.3.2014

Vyšetřování

Žáci třídy BO4 si dne 5. března 2014 v rámci výuky předmětů Kriminalistika a Právo vyzkoušeli a ověřili dosud nabyté znalosti z teoretického vyučování. Praktické cvičení se týkalo simulace sebevraždy mladé dívky, která k ukončení svého života použila palnou zbraň. Na místě žáci předváděli činnost vyšetřovatele, kriminalistů, kriminalistických techniků, policistů pořádkové policie a soudního lékaře.

Jejich činnost připomínala dění na místě činu, tak jak jej můžeme znát z kriminálních filmů. Avšak žáci záhy poznali, že i jen samotný počátek zjišťování zda nedošlo ke spáchání trestného činu, skládající se z mnoha úkonů prováděných v mezích trestního řádu a podle pravidel kriminalistiky, vyžaduje nejen jisté znalosti, ale i delší čas.

Na místě provedli ohledání těla i blízkého okolí, zajistili několik chemických, biologických, věcných a daktyloskopických stop. Kriminalisté provedli výslechy osob, které mohly podat ve věci jisté svědectví.

I když byl na místě činu nalezen dopis na rozloučenou, tak vyhodnocením všech zajištěných stop a výpovědí došel vyšetřovací tým k závěru, že zejména vzhledem k nezvyklé poloze pistole na břiše oběti a nesrovnalostem ve výpovědích by se nemuselo jednat o sebevraždu. Proto bude šetření probíhat i nadále a jednou z možných prověřovaných verzí je i verze o násilném trestném činu s účastí jiné osoby. Věřte, že vyšetřovací tým naší školy v brzké době vše odhalí.