Volby do Školské rady při ESOZ – výzva k nominaci za člena školské rady 2021

Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY
11.10.2021
Projektový den ve škole
13.10.2021

Zástupce ředitele školy a zástupce statutárního orgánu Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvková organizace (dále také „ESOZ“) vyhlašuje v souladu s ustanovením zákona č. 561/2005 Sb., v platném znění, a Volebního řádu školské rady – Rada Ústeckého kraje, č. 055/508R/2018 podmínky pro  volby za člena Školské rady při ESOZ takto:

 1. Volba je určena:
  • 3 členy – zástupce žáků, resp. zákonných zástupců nezletilých žáků
  • 3 členy za pedagogické pracovníky
 2. Funkční období:
  • do nových voleb v roce 2024
 3. Lhůta pro návrhy kandidátů:
  • 22. října 2021 do 15:00 hodin
 4. Způsob a forma podání:
  • písemně (možno i emailem) na sekretariát školy Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov; e-mail: info@esoz.cz;
  • forma podání: přihláška kandidáty za člena Školské rady; k dispozici ve spodní části tohoto příspěvku
 5. Volba členů z navržených kandidátů:
  • Tajná volba
  • Termín a místo: 24. 11. 2021
   • V době výuky zletilí žáci: 9:00 – 13:00 hodin
   • V odpoledních hodinách zákonní zástupci nezletilých žáků v rámci třídních schůzek, od 14:00 do 17:00 hodin
   • Volební urny budou umístěny ve vestibulech školy: Na Průhoně 4800 (SOŠ E a S), Palackého 3 (SZŠ) a Černovická 2901/26 (OA)
  • Kandidátní listiny budou zveřejněny v budovách školy, resp. na webových stránkách školy v termínu od 5. listopadu 2021.

Přihláška kandidáta za člena Školské rady ke stažení ve formátu *DOCX