Volby do Školské rady při ESOZ – výzva k nominaci za člena školské rady 2021
11.10.2021
Škola doporučená zaměstnavateli
13.10.2021

Naši žáci, vybaveni outdoorovým oblečením a plni očekávání, se vydali 11. 10.2021 v rámci Projektového dne, získat do terénu informace ohledně těžby a rekultivace. Akce proběhla ve spolupráci s Ekologickým centrem Most pro Krušnohoří. Žáci se  jeli podívat z vyhlídky na Lom Nástup, kde jim Ing. Kopecký ze Severočeských dolů a.s. pověděl něco o celkové lokalitě lomu, způsobu těžby a plánech do budoucna nejen samotného lomu, ale i české energetiky.

Poté se studenti přesunuli do lesa nad obcí Blahuňov, kde se nachází fluorit-barytové ložisko (halda). Získali informace o historické těžbě fluoritu, navštívili odval a měli možnost si sebrat fluorit i karneol.

Cesta za poznáním pokračovala do  prostoru bývalé obce Ahníkov. Ta již nestojí, protože zanikla v důsledku postupu těžby hnědého uhlí v chomutovské pánvi. Lokalita se nachází v těsné blízkosti Prunéřovského potoka. Čekala je zde prohlídka unikátního mineralogického naleziště, výklad o geologii. Možnost sběru opálů a plazmy se žákům velice líbila.

Projektový den byl realizován v rámci projektu ESOZ Future Vision II,  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0015000