Tesařské práce
6.1.2013
Výstava Rytířský sál
7.1.2013

u-moran-malirske-a-lakyrnicke-prace-01ŠVP MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

RVP 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

 

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

Absolvent tohoto oboru je připraven k výkonu dělnických povolání v oblasti aplikace nátěrů a nástřiků. uplatní se hlavně ve sféře služeb, ve firmách provádějících malířské lakýrnické práce, ve firmách nábytkářských, v reklamě a po doplnění vzdělání při provádění speciálních prací souvisejících s restaurováním památkových objektů. Absolvent může samostatně podnikat na živnostenský list.

Získané dovednosti:

 • provádění malířských prací včetně dekorativních technik a tapetování
 • provádění stavebních nátěrů oken, dveří, zábradlí, podlah
 • provádění nátěrů nábytku včetně žilkování (napodobování dřeva)
 • provádění písmomalířských prací na různých podkladech
 • provádění dekorativních nátěrů a nástřiků moderními materiály
 • provádění nátěrů ocelových konstrukcí, stožárů, sloupů

Bonusy:

 • stipendijní podpora v průběhu studia
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, rukavice, obuv…)
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • škola hradí – lešenářské kurzy
 • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s vývojovými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie…)
 • vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi…)
 • možnosti dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu (denní nebo distanční forma)
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem
[purehtml id=8]

Učební dokumenty