Sálová kopaná
1.6.2015
Certifikát Asekol
4.6.2015

techno 2015Ve dnech 14. – 16. 5. 2015 se v Městském divadle Chomutov konal již třetí ročník prezentačního veletrhu firem s technickými obory a řemesly, známý pod názvem TECHNODAYS. Veletrh pořádala Okresní hospodářská komora Chomutov. Cílem této akce je studentům základních a středních škol, ale i rodičům a širší veřejnosti přiblížit provázanost technických oborů a řemesel s konkrétní poptávkou firem na trhu práce v regionu. TECHNODAYS představuje motivační prostor pro společné setkání žáků, jejich rodičů, škol a firem, které svou prezentací a praktickými ukázkami podtrhují výzvu k tomu, že studovat technické obory je perspektivní.

Organizace veletrhu proběhla stejně jako v loňském roce. Ve čtvrtek a v pátek byl veletrh určen především pro žáky základních škol a studenty středních škol v rámci organizovaných prohlídek. Sobota již byla určena široké veřejnosti.

Slavnostního zahájení veletrhu a následného podnikatelského fóra na téma Rok 2015 – Renesance technického vzdělávání se zúčastnil prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, zástupce ministerstva průmyslu a obchodu, rektor a prorektor vysokých škol a zástupci středních škol v regionu, zástupci úřadů práce, německé hospodářské komory, měst, obcí a řada dalších partnerů Okresní hospodářské komory v Chomutově. Jejich společnou snahou je nastartovat spolupráci firem v oblasti technických oborů a řemesel se středními a vysokými školami.

Na akci se prezentovali zaměstnavatelé, kteří nabízejí pracovní místa v technických i řemeslných oborech. Zaměstnavatele doplnily čtyři střední odborné školy s nabídkou oborů korespondujících s nabídkou firem – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. (dále jen ESOZ), Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o., Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, p. o. a Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, p. o. Novinkou letošního ročníku byla účast vysokých škol, konkrétně Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Západočeské univerzity v Plzni.

Žáci základních škol a zájemci z řad veřejnosti si mohli vyzkoušet práci geodeta či skládat hlavolamy, ale i zábavnou formou vyzkoušet svou zručnost a seznámit se s technickými obory a řemesly. V prostoru před divadlem si mistři praktického vyučování ESOZ se svými žáky připravili ukázky své práce v oborech kovoobráběcích, stavebních, dřevozpracujících, elektrotechnických. Zájemci z řad návštěvníků měli možnost vyzkoušet si pod dohledem našich žáků a pedagogů odborné výkony nebo si zkusit složit hlavolamy. Každý návštěvník si kromě zajímavého zážitku odnesl i malý dárek. Ve stánku, ve vnitřních prostorech Městského divadla, prezentovali ESOZ také žáci a učitelé. Poskytovali zájemcům informace o nabídce oborů a činnosti školy, prezentovali práce žáků technických oborů vzdělání. Dva roboti, kteří byli sestaveni žáky třídy ME2, přilákali našemu stánku mnoho dětí i dospělých.

Za vzornou reprezentaci školy všem zúčastněným děkujeme.

Foto

Reference

  • tisková zpráva OHK
  • http://www.ohkcv.cz/veletrh-technodays-14-16-5-2015.aspx
  • http://www.technodays.cz/
  • http://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/foto-posledni-den-technodays-patril-verejnosti-20150518.html