Technodays 2015
3.6.2015
Naši zámečníci „prodávají“ co se naučili
9.6.2015

Naši žáci přispívají k ochraně životního prostředí

asekol certifikátNa naší škole  pracuje s vynikajícími výsledky komise EVVO, která se věnuje environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě a spolupráci v tomto sektoru. Úspěchy slavíme nejenom na regionální, ale i na celostátní úrovni. S velkým zaujetím pracují se žáky především Mgr. Hana Karasová a Ing. Ladislav Kohout.

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků základních a středních škol v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Jejich sběrem přispívají žáci k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování, který naše škola v tomto týdnu obdržela. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 10 televizí, 5 monitorů a 288,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 9,23 MWh elektřiny, 540,30 litrů ropy, m3 vody a 0,28 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,89 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 7,77 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.

Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Napsali o nás

Žáci středních škol chrání životní prostředí, Chomutovský deník, červen 2015

Žáci středních škol chrání životní prostředí, Chomutovský deník, červen 2015