Návštěva Městského úřadu v Klášterci nad Ohří

Vánoce na Zdrávce
30.12.2013
Vánoce 2013 na Energetice
31.12.2013

Žáci nástavbového studia Stavební provoz, třídy SP 1. a SP 2., pracoviště Na Moráni, se v pondělí 16. 12. 2013 zúčastnili exkurze na Městském úřadě v Klášterci nad Ohří.

Téma exkurze

Tématem exkurze byla územně plánovací dokumentace a povolovací proces stavby. Vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování Ing. Markéta Vocilková a referentka stavebního úřadu paní Alena Eclerová seznámily žáky s územně plánovacími podklady Ústeckého kraje i obcí ve spádu města Klášterce nad Ohří, s pořizováním územně plánovací dokumentace měst a obcí, regulačními plány i kroky při změně územního plánu.

Důležité pro výuku

Dále vysvětlily důležitost územního plánu v povolovacím procesu stavby. Blíže popsaly povolovací proces stavby včetně časového i ekonomického hlediska – délka trvání povolovacího procesu a výše poplatku za povolení stavby. Z reakcí žáků, v průběhu exkurze i po jejím absolvování, bylo zřejmé, že je problematika stavebního úřadu zaujala a je přínosem pro studium i budoucí soukromý a profesní život. Touto cestou bychom chtěli poděkovat starostce města Klášterce nad Ohří, Ing. Kateřině Mazánkové, za zajištění exkurze a zaměstnankyním úřadu za profesionální výklad a vstřícný přístup k žákům.