Nadace ČEZ – Strojník požární techniky

Stavební provoz
10.1.2013
Školní parlament – zápisy 2012/2013
16.1.2013

Nadace ČEZ Strojník požární techniky – volnočasová aktivita pro mladé

Projekt byl realizován ve spolupráci s Nadací ČEZ.

V současné době je projekt již zdárně ukončen. Byly splněny všechny stanovené cíle – zapojení většího počtu žáků do aktivit realizovaných kroužkem. P. Pláteník se postaral o nákup materiálu na ukázkové desky, který si dopředu s žáky zvolili. V první části se jednalo především o zámečnické práce, kdy žáci nařezali hutní materiál na míru, svařili jednotlivé kusy do konečné podoby, očistili a nastříkali základní a vrchní barvou. Dále připevnili laminové desky a plastové zátky. Nejvíce času věnovali umístění a zapojení součástek, rozvodu vodičů. Tímto děkujeme všem účastníkům, že i pro své vrstevníky a nástupce vytvořili tuto užitečnou pomůcku a také Nadaci ČEZ za její podporu, bez níž by projekt nemohl být realizován.