Školní parlament – zápisy 2012/2013

Nadace ČEZ – Strojník požární techniky
14.1.2013
Charakteristika oborů Obchodní akademie
10.2.2013

1. zasedání

Termín a místo konání: 26.9.2012, 14.30 – 15.30 h v zasedací místnosti Na Průhoně

 1. Prezence, představení členů Školního parlamentu
 2. Informace o činnosti Školního parlamentu, seznámení se stanovami Školního parlamentu
 3. Projednání účasti žáků ve Studentském parlamentu (dále jen SP) – viz příloha, závazně
  potvrzena účast 10 žáků:  T. Mysliveček a F. Podkul – Průhon, N. Urbánek a P. Bardoun – Moráň,
  B. Babinčáková – Černovická, A. Čechurová, E. Vítková, D. Krausová, Š. Panning, V. Kercha –
  Palackého
 4. Diskuze k tématu „Volnočasové aktivity“, které bude projednávané na SP
 5. Projednání návrhu zřízení funkce koordinátorů Školního parlamentu – pedagogů z jednotlivých
  pracovišť ESOZ:

  • Na Průhoně – Mgr. Zdeňka Marcová
  • Na Moráni – Mgr. Pavel Straka
  • Černovická – Mgr. Marie Zumrová
  • Palackého – Mgr. Lenka Protivová
  • Návrh s ředitelkou školy, PaedDr. S. Valuškovou a s navrženými učiteli projedná E. Čížková.
 6. Termíny schůzek na pracovištích á 1 měsíc, na SP dle daných termínů.
 7. Diskuze

 

2. zasedání

Termín: 10.1.2013 od 14.00 h (velká zasedací místnost pracoviště Na Průhoně)

Program:

 1. Přivítání, prezence (26 žáků – členů ŠP, 4 koordinátoři ŠP, ZŘŠ)
 2. Host: PaedDr. S. Valušková – ředitelka školy
 3. Představení vedení školy a členů ŠP
 4. Diskuze členů ŠP s ředitelkou školy PaedDr. S. Valuškovou – otázky a odpovědi viz příloha 2
 5. Informace o činnosti ŠP za 1. pololetí  školního roku:
  • 26.9.2012 se uskutečnilo 1. zasedání ŠP
  • Účast členů ŠP na všech zasedáních SP  (ve spolupráci s magistrátem) – 3.10., 7.11. a 12.12.2013 – poděkování za vzornou reprezentaci školy
  • Poděkování za účast na prosincovém Dnu otevřených dveří (další 16.1. a 13.2.2013 – účast žáků vítána)
  • Účast v soutěžích (Finanční gramotnost, olympiády, sportovní soutěže, ale také např. výzva žáků SZŠ uspořádat soutěž „O nejlepší vánoční výzdobu třídy“ aj.
  • Projednána účast členů ŠP a aktivní vystoupení žáků školy na výstavě„ S námi za Vaší budoucností“
  • Nové webové stránky ESOZ – vítány jsou návrhy žáků
  • Účast v projektu Dobrá škola
 6. Plán činnosti na 2. pololetí školní roku
  • Projednání návrhů z dnešní diskuze
  • Schůzky ŠP i nadále 1x za měsíc (event. dle potřeby) – zápisy posílat ZŘŠ (Čížková); koordinátor spolupracuje s vedením školy a ostatními učiteli školy
 7. Závěr: Poděkování všem členům ŠP za účast a práci ve ŠP, zvláště žákům 4. ročníků