Kompetence 4.0 – Zahraniční dobrá praxe

Řádné volby do Školské rady 2021 – výsledky
25.11.2021
Ekonomická olympiáda 2021
6.12.2021

Škola je partnerem systémového projektu KOMPETENCE 4.0.

V rámci projektu Kompetence 4.0 byla zpracována Analýza zahraničních studií a trendů na trhu práce, která je jedním z východisek pro Metodiku mapování budoucích kompetencí trhu práce. Více informací naleznete zde – Analýza praxe_Kompetence 4.0_22.11.21 MPSV

Projekt Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce (Kompetence 4.0), reg. číslo: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010231. Projekt Kompetence 4.0 je realizován v rámci operačního programu Zaměstnanost a financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR.