Kompetence 4.0 – Zahraniční dobrá praxe
1.12.2021
Soutěž zručnosti oboru truhlář
8.12.2021

Ekonomické olympiády se účastnili žáci OA4. a OS4. Devět žáků svými znalostmi splnilo podmínky pro účast v krajském kole a pět z nich může dle pravidel postoupit. Krajská kola proběhnou v termínu od 24. 1. do 9. 2. 2022.  Letošní ročník byl plný rekordů. Letos jsme překonali předloňský rekord 339 zaregistrovaných škol a vytvořili rekord nový: školních kol 2021 se účastnilo přesně 417 škol z celé ČR! Co se týče jednotlivých studentů, i v této kategorii byl minulý rekord překonán a nastolen nový, čítající více než 21 100 testovaných studentů.