Svět energie 2013
30.10.2013
Kroužky pro základní školy
1.11.2013

vystava vzdelavani 2014 chomutov

Pozvánka

Srdečně zveme širokou veřejnost k účasti na prezentační výstavě „Vzdělávání 2014“, která se bude konat ve dnech 5. – 6. 11. 2013Městské sportovní hale v Chomutově (5.11.2013 v době od 13 do 17 h, 6.11.2013 od 8 do 16 h). Aktuální nabídka studia pro školní rok 2014/2015 je určena žákům základních škol, především letošním absolventům a jejich rodičům, kteří v následujících týdnech a měsících budou společně řešit výběr dalšího studia a budoucího povolání.

Výstava  se koná za finanční podpory Hospodářské a sociální rady Chomutovska, Ústeckého kraje a měst Chomutova a Jirkova. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční 5. listopadu 2013 v 13.00 hodin.

Vyhodnocení

Ve dnech 5. a 6. listopadu. 2013 se v Městské sportovní hale v Chomutově konala tradiční výstava středních škol Vzdělávání 2014. Jedním z vystavovatelů byla i naše škola. Letos byl náš výstavní stánek rozdělen na čtyři pomyslné části, v kterých byly prezentovány činnosti specifické pro dané obory vzdělání. Nemalá část prezentace školy byla vymezena doprovodnému programu. Žáci a žákyně oborů Strojník požární techniky a Zdravotnický asistent předváděli záchranu vodáků po převrácení raftu a následně pak poskytování první pomoci v terénu. Zajímavá ukázka lákala k našemu stánku mnoho návštěvníků z řad žáků i rodičů, stejně jako měření krevního tlaku, stavění cihlové zdi, výroky budoucích truhlářů aj.

Děkujeme všem žákům a pracovníkům školy, kteří se podíleli na přípravě expozice i doprovodném programu.

Naše nabídka oborů

Fotky a videa

vzdelavani 2013