Psychologická olympiáda 2014
7.4.2014
Energetická maturita 2014 – Tušimice
9.4.2014

volejbal-logoXLIII. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJE KE DNI UČITELŮ OKRESU CHOMUTOV

Chomutov, 29. března 2014

Motto

„Být sám a bez přátel znamená vést život plný nebezpečí a strachu.“ Marcus Tullius Cicero

Propozice

 • Pořadatel: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace
 • Termín: 29. března 2014
 • Místo: tělocvičny ZŠ a SŠ v Chomutově a Jirkově
 • Ředitelka turnaje: PaedDr. Soňa Valušková
 • Organizační pracovníci: Mgr. Pavel Straka, Mgr. Miloslav Hons

Předpis

 • hraje se v osmi (devíti) výkonnostních skupinách na 2 vyhrané sety do 25 bodů s rozdílem dvou bodů
 • třetí set se hraje do 15 bodů
 • při účasti 4 družstev ve skupině se hraje na 3 hrané sety (nutné respektovat)

Podmínky

 1. každé družstvo hraje na vlastní náklady a nebezpečí
 2. družstvo musí mít minimálně 6 hráčů (hráček)
 3. v družstvu mohou hrát jen zaměstnanci školy (ne žáci), to znamená, že nesmí ve školním družstvu hrát rodinní příslušníci, školní volejbalisté z jiných okresů (mají histor. družstva), či další hráči mimo školství. Je dovoleno doplnit družstva ženami z jiné školy, jedním mužem ze školy okresu, která nestaví družstvo a je možno postavit i dřívější zaměstnance škol u žen starších 50 let a mužů 60 let; porušení podmínek bude trestáno přeřazením do výrazně nižší výkonnostní skupiny či vyloučením!
 4. startovné za družstvo ve výši 300,-Kč (pokud škola staví 2 či 3 týmy, tak se platí 600,- Kč či 900,- Kč), musí být zaplaceno do 10. března 2014 na účet: 2 111 340 277 / 0100, Komerční banka, variabilní symbol: číslo z přiložené tabulky V.S. – nutně uvést pro identifikaci platby (pro vystavení faktury: info: alena.uchytilova@esoz.cz)
 5. každé družstvo musí mít regulérní míč
 6. Poznámka: do technického ustanovení budou družstva zařazena jen po zaplacení startovného a zaslání přihlášky v daném termínu

Přihlášky

 • Přihláška – stáhněte si přihlášku
 • elektronicky do 10. března 2014 na e-mailovou adresu: pavel.straka@esoz.cz
 • zašlete prosím přihlášku v podobě zadní strany, ať je patrné kdo je organizační pracovník, zda nabízíte tělocvičnu či ne a poznámku o datu zaplacení startovného

Slavnostní vyhodnocení 43. ročníku proběhne při zábavně-společenském večeru v Hřebíkárně (na začátku Bezručova údolí, Chomutov) od 19 hodin. Vstup možný již od 17 hodin. Těšíme se na Vaši účast!

Soutěžní skupiny

I. Gymnázium Chomutov

 1. ESOZ Chomutov „A“
 2. 8. ZŠ Chomutov
 3. 1. ZŠ Klášterec n/O + Gy Klášterec n/O
 4. Historické družstvo Chomutov
 5. Gymnázium Chomutov
II. 12. ZŠ Chomutov, Heyrovského

 1. 12. ZŠ Chomutov
 2. Gymnázium Kadaň
 3. 1. ZŠ Jirkov + 2. ZŠ Chomutov
 4. SPŠ a VOŠ Chomutov „A“
 5. OUPO Chomutov
III. 3. ZŠ Chomutov, Na Příkopech

 1. SVB Chomutov
 2. 13. ZŠ Chomutov
 3. VSV Annaberg
 4. MŠ Jirkov
 5. 3. ZŠ Chomutov „A“
IV. Měst. Gym. a ZŠ Jirkov, Krušnohorská

 1. 3. ZŠ Most
 2. Měst. Gym a ZŠ Jirkov „A“
 3. 4. ZŠ Klášterec nad Ohří
 4. ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu
V. 5. ZŠ Chomutov, Písečná

 1. ZŠ a MŠ Březno
 2. 3. ZŠ Chomutov „B“
 3. ZŠ a MŠ Perštejn
 4. 1. ZŠ Kadaň
 5. 5. ZŠ Chomutov
VI. ESOZ Chomutov, Na Průhoně

 1. SŠTGA Chomutov „C“
 2. ESOZ Chomutov „B“.
 3. 4. ZŠ Chomutov
 4. Měst. Gym a ZŠ Jirkov „B“
 5. SŠTGA Chomutov „B“
VII. DDM Chomutov, Jiráskova

 1. ESOZ Chomutov „C“.
 2. ZŠ a MŠ spec. Chomutov
 3. ESOZ Chomutov „D“
 4. ZŠ a MŠ Kadaň
VIII. ESOZ Chomutov, Palackého

 1. ESOZ Chomutov „E“
 2. SPŠ a VOŠ Chomutov „B“
 3. 3. ZŠ Jirkov
 4. Plavecká škola Chomutov
 5. PPP CV, VÚ Místo, PČR Chomutov

Poznámky:

 • Do dalších skupin budou doplněna družstva, která se nově (staronově) přihlásí.
 • Další vzájemné změny (mezi školami) jen po dohodě s organizačními pracovníky.
 • Vše bude upřesněno v technických propozicích.
 • U družstev ze ZŠ jsou použita čísla (3.ZŠ…) pro lepší orientaci, než název ulice, ve které leží.

Technická ustanovení

Upozorňujme opět na několik drobných změn a PŘIPOMÍNÁME:

Na základě propozic o možnostech startu:

 • „V případech, kdy škola není schopna sestavit vlastní soutěžní družstvo, je možné, aby jeden zástupce školy = muž, startoval za družstvo jiné školy. Možnost startů žen za jiná družstva není tímto technickým ustanovením omezena. Dále je možné využít dřívějších zaměstnanců školy, a to žen starších 50 let a mužů 60 let.
 • Oprávněnost startu potvrzuje ředitel školy, která družstvo přihlašuje, na soupisce družstva – viz propozice. Účastníci startují na vlastní nebezpečí a riziko!
 • Při účasti 5 družstev ve skupině hrajeme na 2 vyhrané sety (3. set tie-break do 15 bodů); při účasti 4 družstev se hraje na 3 hrané sety (3. set tie-break do 15 bodů).
 • Hodnocení utkání pro pořadí: vítězství – 2 body; porážky – 1 bod; kontumace – 0 bodů;
 • Při rovnosti celkových bodů dále rozhoduje: výhodnější poměr setů, pak míčů a při celkové shodě vzájemná utkání (prosíme rozhodčí – respektujte!)
 • Hraje se podle stanoveného pořadí zápasů (zapisovatele dodá družstvo uvedené v závorce):
  • 1 – 4 (3), 2 – 5 (1), 3 – 4 (5), 1 – 2 (4), 5 – 3 (1), 4 – 2 (5), 3 – 1 (2), 4 – 5 (3), 2 – 3 (4), 5 – 1 (2)
  • 1 – 4 (2), 2 – 3 (1), 3 – 4 (1), 1 – 2 (3), 2 – 4 (3), 3 – 1 (4)
 • Doneste, prosíme, desky s výsledky na vyhodnocení (mohou i rozhodčí, kteří zde budou vyúčtováni). Pokud možno co nejdříve.
 • Děkujme všem, kteří se starají o přípravu školních družstev a hlavně všem ředitelům škol za tělocvičny.
 •  Děkujeme všem družstvům, že budou mít při vyhlašování výsledků v úvodu slavnostního večera přítomného alespoň jednoho (lépe všechny) zástupce.
 • Děkujeme za podporu Statutárnímu městu  Chomutov.

Výsledky 43. ročníku a závěrečné zhodnocení

Turnaj, kterého se letos zúčastnilo 38 družstev, byl rozdělen do 8 výkonnostních skupin, které se hrály v tělocvičnách chomutovských základních a středních škol. Celkem bylo ve všech skupinách sehráno 72 zápasů (171 setů) a počet účastníků byl 281. Tradičního sportovního klání se zúčastňují převážně týmy ze škol chomutovského okresu, ale v každém ročníku se představují také družstva mimo školství (Historické družstvo Chomutov, partnerský VSV Annaberg-Buchholz, OUPO Chomutov, Plavecká škola Chomutov…).

Vítězem ,,elitní“ první skupiny se stalo opět ,,A“ družstvo naší školy, která letos sestavila celkem 5 týmů. Závěrečné vyhodnocení turnaje proběhlo v rekreačním centru Hřebíkárna, kde při slavnostním vyhlášení byla zmíněna jména spoluzakladatelů turnaje Josefa Märce staršího a Václava Čecha, kteří vše sledují z volejbalového nebe. Poděkování za zdárný průběh letošního ročníku patří všem zúčastněným družstvům, rozhodčím, organizátorům, r.c. Hřebíkárna a Statutárnímu městu Chomutov za finanční příspěvek.

Fotografií letos nebylo moc, tak snad příště 🙂

Detailní výsledky 43. ročníku: zde