Soutěž dovednosti – Třebíč
24.3.2014
Virtuální prohlídka školy
28.3.2014
Fotogalerie

Fotogalerie

Školní kolo soutěže v první pomoci

Dne 21.3. 2014 se na pracovišti zdravotnické školy uskutečnilo školní kolo soutěže v první pomoci. Žáci druhých ročníků a žáci, kteří navštěvují kroužek první pomoci pod vedením Mgr. A. Kurucové, si poměřili síly při poskytování první pomoci v terénu, za použití dostupných i profesionálních pomůcek.

Odborné učitelky, tak jako každý rok, si připravily 3 stanoviště, kde si soutěžící postupně ověřili své znalosti a dovednosti při kardiopulmonální resuscitaci dospělého člověka a malého dítěte. Dále pak řešili modelovou situaci – ošetření popálenin různých stupňů poškození, při níž museli prokázat nejen, co se naučili v hodinách první pomoci, ale i schopnost improvizace v terénu za použití pomůcek, které měli v tu chvíli u sebe. Na posledním stanovišti byla připravena modelová situace – tepenné krvácení, kdy žáci profesionálním způsobem a za použití profesionálních pomůcek, museli poskytnout odbornou první pomoc, kterou zajišťují zdravotničtí záchranáři během výjezdu ZZS.

Odborná porota

Odborná porota, kterou tvořily Mgr. A. Kurucová, Mgr. I. Ignatová a Mgr. E. Kosinová má dlouholeté zkušenosti s výukou první pomoci a pořádáním akcí tohoto typu. Velice pečlivě přihlížely, kontrolovaly a hodnotily snažení celého družstva, práci velitele, použití ochranných pomůcek, vzájemnou komunikaci v týmu a s poraněnými, ale hlavně způsob a kvalitu poskytnuté první pomoci.

Vítězné družstvo

Vítězné družstvo

Velké poděkování a obdiv patří všem soutěžícím, figurantům a ostatním žákům, kteří pomáhali odborné porotě při realizaci školního kola soutěže v první pomoci. Vítězné družstvo (Štěpán Panning, Tereza Somrová) bude reprezentovat naši školu na soutěži ve Lhotce u Mělníka a na celostátní soutěži v první pomoci s mezinárodní účastí v Brně.