Slavnostní předávání výučních listů

Náš bývalý žák závodil ve velkém stylu
22.6.2021
Dobrý list komory 2021
25.6.2021

sdr_soft

Dnes se završilo snažení našich žáků učebních oborů. Všem úspěšným byl slavnostně předán výuční list spolu s pamětním listem statutárního města Chomutova. Celá akce proběhla v krásných starobylých prostorách kostela sv. Ignáce s úvodním slovem našeho pana ředitele Mgr. Jana Mareše, MBA, který zde byl i zároveň  jako zástupce města.

Poděkování patří vedení školy, třídním učitelům, pedagogickému sboru a samozřejmě rodičům, kteří své děti po celou dobu vzdělávání podporovali a motivovali. Všem gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v budoucím životě.