Řádné volby do Školské rady 2021 – výsledky

Projektové podnikatelské dny – Školní podnikatelský inkubátor
23.11.2021
Kompetence 4.0 – Zahraniční dobrá praxe
1.12.2021

ZVOLENÍ ČLENOVÉ

pro řádné volby za členy do

 „Školské rady při Střední odborné škole energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, Chomutov, příspěvkové organizaci“ na funkční období 2021 – 2024

Volba pedagogickými pracovníky školy:

  1. Bc. Antonín Snášel
  2. Mgr. Marcela Malíková
  3. Mgr. Renata Srbková

Volba zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilých žáků:

  1. Tomáš Krejčí
  2. Jana Hlavatá
  3. Jana Arendášová