Slovo hejtmanky
28.1.2009
Slovo ředitelky školy
30.10.2012

V uplynulých dnech si skupina mladých lidí uvědomila naléhavost stálého nedostatku krve v naší republice a rozhodla se pomoci. Proto na transfuzní stanici v Chomutově bezplatně darovali krev. Tento projev dobré vůle byl pro studenty Střední zdravotnické školy již šestým v pořadí, ale nesl také nádech něčeho nového. Poprvé pomáhali jako studenti nově vzniklého subjektu, kterým je Střední škola ESOZ v Chomutově.

Pro některé z nich bylo dárcovství novou zkušeností, někdo již mohl své cenné zkušenosti předávat nováčkům. Dojmy i zážitky se lišily, někdo celý výkon zvládl bez obtíží, někomu bylo tak trochu slabo. Společný všem však byl dobrý pocit, že pomáhají potřebným. Zejména v poslední době, kdy se opakovaně dočítáme ve sdělovacích prostředcích, že je krev stále vzácnějším artiklem. Proto si nesmírně vážíme všech, kteří se rozhodli pomáhat. I přesto, že by mohl někdo namítnout, kdo jiný by měl pomáhat, než budoucí zdravotníci, hasiči a záchranáři, Vám všem patří velký dík.

Příkladem studentům je rovněž pan Zdeněk Suchomel, zaměstnanec školy, který bezplatně daroval krev již po čtyřicáté. Touto cestou bychom chtěli poděkovat také všem sestřičkám transfuzní stanice, které v naprostém klidu a pohodě zvládly nával dárců a při celodenním maratónu jim nemizel úsměv z tváře a nechybělo milé slovo.

Děkujeme všem.