Plastování se blíží
15.10.2021
Hasiči na stáži v Německu
18.10.2021

Evropské zkušenosti, 2019-1-CZ01-KA116-060336. Vedoucí učitelka SOŠ EaS měla velmi náročný týden. Absolvovala stínování ve škole a odborné exkurze v portugalských firmách ve městech Barcelos a Braga. I přes omezení daná stávající pandemickou situací se podařilo získat mnoho nových inspirativních poznatků vhodných pro obory školy. V nejbližším období se bude jednat především o stínící techniku. Zbyla i chvilka času na poznávání okolí.