Máme zdravotnické minimuzeum
28.1.2015
Prevence chřipky
4.2.2015

Učící se učitel

je název projektu, v rámci kterého, měli dva zástupci naší školy (Ing. L.Demjanová a Mgr. M.Vančura), možnost zúčastnit se ve dnech 15.12.- 19.12.2014 kurzu v Dánsku. Do týdenního programu byly zahrnuty, kromě samotného vzdělávacího kurzu, zaměřeného na systém výuky v dánských středních školách, také exkurze, prohlídky a návštěvy partnerských vzdělávacích institucí v regionu Koge.

To vše umožnilo zúčastněným, nejenom seznámit se se systémem středního odborného vzdělávání v Dánsku, jejich vyučovacími metodami, ale také porovnat český a dánský vzdělávací systém (včetně problémů dánského školství) a částečně poznat i dánskou historií a reálie.

Fotodokumentace