Prezentace firmy Knauf
23.4.2017
Mechanici elektronici na odborné exkurzi v ZF Auerbach v Německu
1.5.2017

Ve dnech 19. 4. a 20. 4. 2017 se žáci třídy E3., učebního oboru Elektrikář, David Ondráček a Tomáš Lhoťan pod odborným vedením UOV Vladimíra Arnolda zúčastnili soutěže firmy KOPOS a.s. Kolín – KOPOS CUP, kterou letos pořádalo Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni. Jedná se o tradiční soutěž této firmy, která se koná každý rok na jiné škole, kde se učí žáci elektrotechnických oborů (Elektrikář, Mechanik elektrotechnik se zaměřením školy na silnoproudou problematiku).

Žáci první den měli teoretickou část – test ze základů elektrotechniky, ČSN zaměřených na problematiku elektrických rozvodů a bezpečné práce na elektrických zařízeních a pochopitelně na popis materiálů od firmy KOPOS. Druhý den žáci prováděli týmovou práci – zhotovení zásuvkového obvodu pomocí parapetního kanálu a světelného obvodu uloženého v elektroinstalačních lištách. Elektrické přístroje (zásuvky, přepínače), které žáci zapojovali byly od firmy ABB.

S firmou KOPOS a ABB úzce spolupracujeme v rámci elektrotechnických oborů.

Po urputném boji s ostatními družstvy zúčastněných škol z Ústí na Labem, Liberce, Mostu, Sokolova, Tachova a Plzně jsme obsadili 1. místo.

Za příkladnou reprezentaci naší školy moc děkujeme.