Informace k přijímacímu řízení / vyhlášení výsledku přijímacího

Další virtuální prohlídka u ČEZu – elektrárna Temelín
16.3.2021
KEYMOB – klíčové kompetence pro mobility
18.3.2021

Vážení uchazeči, dobrý den.

Protože opět panují určité nejasnosti o termínech v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 a vyhlášení výsledků přijatých žáků, sdělujeme Vám, v souladu s platným Opatřením obecné povahy MŠMT, tento postup:

 • Uchazeči budou dopisem vyrozuměni s informací k přijímacímu řízení. Součástí vyrozumění bude také identifikační kód, pod kterým je přihláška uchazeče vedena a podle kterého následně uchazeč zjistí stav přijetí ke studiu.
 • Informace budou také zasílány elektronickou poštou na emaily, které byly uvedeny do přihlášky.
 • Prosíme, sledujete své emaily a došlou poštu (pokud email nedorazí, zkontrolujte nejprve složku SPAM).

 Přijímací řízení na maturitní obory, kde se KONÁ přijímací zkouška

 • Nové termíny konání jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ) jsou stanoveny na dny 3. a 4. května 2021.
 • Každý uchazeč obdrží do konce března 2021 dopis s informacemi k přijímacímu řízení a zároveň pozvánku k JPZ.
 • Zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů na stránkách školy proběhne 19. května 2021.
 • Od toho data má uchazeč 10 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku (ZL), nejpozději do 2. června 2021.
 • – Zápisový lístek Vám vydá příslušná ZŠ nejpozději do 30. dubna 2021.

Přijímací řízení pro obory, kde se NEKONÁ přijímací zkouška

 • Přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení se na učební obory, obor Obchodní akademie a obor Sociální činnost nekoná.
 • Zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů na stránkách školy proběhne 19. května 2021.
 • Od toho data má uchazeč 10 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku (ZL), nejpozději do 2. června 2021.
 • Zápisový lístek Vám vydá příslušná ZŠ nejpozději do 30. dubna 2021.