První pomoc Děčín 2018
28.3.2018
Krajská soutěž MČR v grafických předmětech
3.4.2018

Měsíc Březen je již několik desetiletí věnován knize a čtenářství. V knihovnách po celé republice probíhá mnoho akcí na podporu čtenářství a pěstování lásky ke knihám. Na našem pracovišti Obchodní akademie se konal již třetí ročník této zajímavé akce, kterou se snažíme zpestřit výuku literatury a nalákat zájemce o četbu do naší útulné školní knihovničky.

Žáci se rozdělili do malých skupin a plnili úkoly, které se týkaly jak významných výročí, tak i literární teorie. V literárním kvízu museli hledat odpovědi přímo v knihách. Zajímavé bylo seřadit sadu knih z české a světové literatury dle doby vzniku a zopakovat si tak jednotlivá literární období. Letošní novinkou byl i koutek věnovaný literatuře o holokaustu, který tematicky navazoval na březnovou exkurzi do polské Osvětimi, které se naši žáci zúčastnili. Nakonec zbyl i čas na začtení se do vybrané knihy.

Několik žáků si po skončení akce přišlo knihu vypůjčit a rozšířili tím stabilní okruh čtenářů, které naše knihovna má. Je sympatické, že mladí lidé neztrácejí zájem o tištěnou knihu a umí si v dnešní uspěchané době na čtení udělat čas.