21.10.2015

Přebor v přespolním běhu

Dne 15.10.2015 se na naší škole konal Přebor v přespolním běhu. Tato disciplína je první z celoročního Mistrovství ČR stavebních škol.
20.10.2015

Zápisy z jednání Školské rady

Zde naleznete zápisy z jednotlivých jednání z naší Školské rady.
20.10.2015

Exkurze našich žáků v muzeu Krupka

Dne 15. 10. 2015 se žáci z třídy PO3. zúčastnili exkurze městského muzea v Krupce. Bohužel jim ani počasí, ani štěstí nepřálo.
20.10.2015

Exkurze do firmy ZF elektronics Klášterec nad Ohří

Dne 14. 10. 2014 žáci studijního oboru Mechanik elektronik a jejich učitelé odborného výcviku Petr Tůma a Arnošt Matucha uskutečnili exkurzi do firmy ZF elektronics Klášterec nad Ohří, kde bude probíhat v letošním školním roce provozní praxe žáků tohoto oboru v rámci odborného výcviku.
19.10.2015

Naši mladí strojníci navštívili Podkrušnohorské technické muzeum

Dne 13.10.2015 žáci oboru Strojník požární techniky - třídy PO2., navštívili Podkrušnohorské technické muzeum v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III. Expozice strojního parku a technického vybavení je věnována převážně dobývání uhlí.
19.10.2015

Odborná praxe žáků elektrotechnických oborů

Je tradicí, že žáci školy vykonávají odbornou praxi v elektrotechnických firmách v našem regionu, které jsou zároveň sociálními partnery školy. I tento školní rok tato tradice pokračuje.
13.10.2015

Exkurze do Dubí

V pondělí 5. 10. 2015 se žáci ze stavební části školy, konkrétně třídy SP1, SP2, MSTRZE2, TRZE3, zúčastnili exkurze do firmy Český porcelán, a. s. Dubí.
12.10.2015

Vernisáž Významné stavby světa

Dne 7.10. 2015 v 10 hodin proběhla ve Středisku kulturních a knihovnických služeb v Chomutově vernisáž výstavy kreseb zdravotně postiženého umělce Miroslava Schneidera.
5.10.2015

Jak se žije lidem s postiženími?

Ve středu 30. září školu navštívil pan Jiří Šedý. Pan Jiří je autorem desítek knih především pro děti, maluje obrazy, cestuje po celém světě, sportuje a společně se svou maminkou, PhDr. Vlastou Šedou, přednáší o svém životě s Downovým syndromem, vrozenou vývojovou poruchou.
5.10.2015

Můj život s panem Alzheimerem

V úterý 29. září se čtvrťáci setkali s paní Ninou Baláčkovou. O své diagnóze, časné demenci, se dozvěděla před osmi lety, kdy jí nebylo ani padesát let.
5.10.2015

Ekonomický tým 2015

Dne 22. září 2015 se účastnilo družstvo tří žáků ze 4. OA z obchodní akademie regionální soutěže Ekonomický tým 2015 v Mostě. Prvním úkolem bylo zdolat test 60 otázek z oblasti ekonomiky, účetnictví a práva za 60 minut, druhým úkolem bylo připravit si za 30 minut prezentaci na dopředu neznámé téma.
2.10.2015

Sbírka Diakonie 2015

V první polovině září proběhla na naší škole ve spolupráci s Diakonií Broumov sbírka ošacení a obuvi pro sociálně slabé a potřebné spoluobčany.
30.9.2015

Evropský den jazyků 2015

Stalo se již pěknou tradicí, že koncem září se naše škola stává multikulturním místem, kde se ozývají nejen tradiční evropské jazyky, ale také máme možnost nahlédnout […]
29.9.2015

Beseda o vodě

Ve středu 23. září 2015 proběhla na naší škole, na zdrávce, beseda na téma Voda, zúčastnili se jí žáci druhých ročníků. Pan Ing. Fedor ze společnosti Severočeské vodovody a kanalizace si pro ně připravil zajímavou přednášku o vodě a jejích zdrojích, součástí prezentace byly zajímavé fotografie a krátký film o čistírně odpadních vod.
18.9.2015

Třídní učitelé

Přinášíme přehled třídních učitelů ve školním roce 2016/2017 na všech částech naší školy.
14.9.2015

Děkujeme, Dzuri!!!

Ve čtvrtek 10. 9. zavítal na svou domovskou školu Milan Dzuriak, nikoliv však v roli studenta, ale jako milý host. Všichni žáci a učitelé pracoviště zdravotnické školy se sešli na besedě o charitativním projektu „Cesta proti bolesti“, který většina s napětím sledovala v průběhu letních prázdnin na Facebooku.
8.9.2015

Dětský den bez úrazů

V pátek 4. 9. 2015 proběhl v chomutovském Středisku volného času Domeček v pořadí již patnáctý Dětský den bez úrazů. Žáci třetího ročníku oboru vzdělání zdravotnický asistent naší školy se do akce zapojili tím, že se stali na několik hodin instruktory.
7.9.2015

Napsali o nás 2015/2016

Články z novin a časopisů o dění na naší škole, děkovné dopisy ve školním roce 2015/2016.
1.9.2015

Štěstí přeje připraveným

Vedení školy přeje všem žáků naší školy hodně úspěchů na cestě školním rokem 2015/2016.
9.7.2015

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku

V rámci realizace IPo Podpora jazykových kompetencí v ESOZ, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.1573 vyhlašuje Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT“.
29.6.2015

Soutěž první pomoci s mezinárodní účastí 2015

XX. ročník Celostátní soutěže v první pomoci s mezinárodní účastí. Ve dnech 15.-16.6.2015 žáci oboru vzdělání Zdravotnický asistent vzorně reprezentovali naši školu na Celostátní soutěži v první pomoci s mezinárodní účastí v Brně.
29.6.2015

Sedmikráska 2015

Žáci 2. a 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent proškolili v rámci projektu Sedmikráska na 800 žáků vybraných 11 základních a středních škol v Ústeckém kraji. Středoškoláci si připravili pro žáky čtyři stanoviště s modelovými situacemi. Na prvním stanovišti se žáci učili, jak správně resuscitovat babičku, která zkolabovala po vyzvednutí vnuka ze školky.
26.6.2015

Preventivní tvoření

Počátkem května se konal již čtvrtý ročník preventivní soutěže nazvané "Preventivní tvoření". Soutěž je vyhlášena pro celý okres Chomutov. Žáci jsou rozdělení do dvou kategorií (žáci ZŠ, žáci SŠ).
25.6.2015

Záchranná stanice z PZOO pomáhala

Každý rok vyvádí své mladé poštolka, která již léta sídlí ve vikýři budovy našich strojních dílen ve Školní ulici. Letos to ale jedno z mláďat nezvládlo a při svých prvních letech zabloudilo až do strojní dílny, kde se schovalo za skříň.
24.6.2015

Úspěšní zámečníci si převzali výuční listy

Dne 22.6.2015 si převzali úspěšní žáci oboru Strojní mechanik (Zámečník) výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Slavnostního předání se kromě úspěšných žáků účastnili také třídní učitel Ing. Jan Kolář a učitelé OV Miroslav Dvořák a Jiří Trejbal. Všichni společně zavzpomínali na první vstup žáků do naší školy, na tři roky učení a na všechno, co zažili nejen ve škole, ale i při mimoškolních aktivitách.
22.6.2015

Školní časopis – číslo 6

Nové číslo našeho oblíbeného školního časopisu.
18.6.2015

Cesta proti bolesti

Milan se rozhodl, že se popere se svou bolestí, jak psychickou, tak fyzickou, netradičním způsobem. Založil facebookovou stránku Cesta proti bolesti, kde otevřeně vylíčil tu svou „bolest“ a rozhodl se, že vyrazí na cyklistickou jízdu kolem České republiky.
17.6.2015

Krajská exkurze

Exkurze v rámci krajského projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje.
16.6.2015

Beseda s Peterem Freestonem

Angličan Peter Freestone, který žije více než deset let v Čechách, byl osobním asistentem a garderobiérem rockové legendy Freddieho Mercuryho. Se zpěvákem skupiny Queen strávil posledních 12 let jeho života.
13.6.2015

Sportovní kurz 2015

Žáci druhých ročníků oborů Obchodní akademie a Sportovní management se v květnu letošního roku zúčastnili sportovního kurzu v Jedlové pod Jiřetínem.
9.6.2015

Naši zámečníci „prodávají“ co se naučili

V těchto dnech naši žáci oboru Strojní mechanik (Zámečník), třídy Z3. vykonávají svoji Závěrečnou zkoušku v rámci Jednotného zadání pro školní rok 2014/2015.
4.6.2015

Certifikát Asekol

Z Certifikátu společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 10 televizí, 5 monitorů a 288,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 9,23 MWh elektřiny, 540,30 litrů ropy, m3 vody a 0,28 tun primárních surovin. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.