2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

„Mezinárodní ověření odborných kompetencí“
28.5.2021
5. ročník ceny Prokopa Diviše
10.6.2021

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

Termín přijímání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: do 14. 6. 2021
Termín 2. kola přijímacího řízení: 21. 6. 2021
Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení: 21. 6. 2021

Obory vzdělání, pro které je vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení:

Obor vzdělání – název KKOV Forma Počet volných míst Termín přijímání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení Termín 2. kola přijímacího řízení
Požární ochrana (Technik požární ochrany) 39-08-M/01 denní 10 14. 06. 2021 21. 06. 2021
Obchodní akademie (Obchodní akademie Chomutov, Sportovní management) 63-41-M/02 denní 10 14. 06. 2021 21. 06. 2021
Praktická sestra 53-41-M/03 denní 3 14. 06. 2021 21. 06. 2021
Praktická sestra 53-41-M/03 dálková 30 14. 06. 2021 21. 06. 2021
Strojní mechanik 23-51-H/01 denní 7 14. 06. 2021 21. 06. 2021
Instalatér 36-52-H/01 denní 2 14. 06. 2021 21. 06. 2021
Truhlář 33-56-H/01 denní 2 14. 06. 2021 21. 06. 2021
Zedník 36-67-H/01 denní 5 14. 06. 2021 21. 06. 2021

Kritéria přijetí pro 2. kolo přijímacího řízení:

  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor,
  • znalosti uchazečů vyjádřené na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
  • další relevantní skutečnosti, které prokáží vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy: výsledky soutěží dovednosti,
  • zapojení do zájmových kroužků vhodného odborného zaměření, aktivní činnost uchazeče.

Jednotná přijímací zkouška (státní) není součástí 2. kola přijímacího řízení.

Kontaktní údaje:

Škola Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov
Adresa školy Na Průhoně 4800, Chomutov 430 03
Telefonické (či jiné) spojení pro případné informace,
webové stránky školy
474 471 111
www.esoz.cz