Stravování pro veřejnost
6.3.2013
Psychologická olympiáda 2013
18.3.2013

SOČ – Středoškolská odborná činnost

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou. Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Brožura SOČ pro 35. ročník soutěže.

Školní kolo  6.3.2013 na SZŠ

Zájem o lidské vztahy, pomoc a zdraví

Tak jsou zaměřené práce našich žákyní, které 6. 3. prezentovaly své výsledky svého řešení určitého problému ve školním kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Všechny práce hodnotila porota složená z pedagogů školy a postupují do okresního kola. Držíme palce k úspěšnému postupu do dalších přehlídek

  1. V oboru zdravotnictví představila A. Čechurová práci Ankylozující spondylitida (o Bechtěrevově nemoci)
  2. V oboru pedagogika a psychologie J. Štruplová zpracovala aktuální téma s názvem Interkulturní kompetence (přístup a připravenost na práci zdravotníků a pedagogů k menšinám)
  3. Ve společenskovědních oborech bylo žákyněmi M. Hudskou a P. Novotnou zpracováno téma Rastafariánství jako náboženství.

Okresní kolo 22.3.2013 v SPŠS a OA Kadaň

Místo konání: SPŠS a OA Kadaň
Počet přihlášených prací: 9
Počet autorů: 11
Počet oborů: 7
Střední školy: 3

Krajské kolo 25. 4. 2013  v Ústí nad Labem

Zájem o lidské vztahy, pomoc a zdraví. Tak byly zaměřeny práce našich studentek, které 25. 4. 2013 prezentovaly výsledky svého řešení určitého problému v krajském kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v Ústí nad Labem v DDM. V oboru zdravotnictví, představila A. Čechurová práci „Ankylozující spondylitida“ (o Bechtěrevově nemoci) a ve společenskovědních oborech obhajovaly studentky M . Hudská a P. Novotná práci na téma „Rastafariánství jako náboženství“.

Práce bylo nutno obhájit před náročnou porotou a zodpovědět celou řadu nepříjemných dotazů. Všechny reprezentantky naší školy se s tímto úkolem vypořádaly na výbornou a výsledkem je 1. místo A. Čechurové, což znamená postup do celostátní přehlídky, která se uskuteční v červnu v Brně a druhé místo M. Hudské a P. Novotné.

Všem, výše jmenovaným, patří poděkování za úspěšnou reprezentaci naší školy. Kompletní výsledky krajského kola.

Celostátní kolo 16. června 2013, Brno

V neděli 16. června byly slavnostně vyhlášeny výsledky 35. ročníku Středoškolské odborné činnosti a předány ceny autorům nejlepších odborných prací v Rotundě brněnského výstaviště.  Známe již vítěze. Naše škola, A. Čechurová se umístila na nádherném 13. místě. Gratulujeme. 🙂

Fotogalerie

Fotogalerie SOČ