Školní poradenské pracoviště RaDoSt

Naše poradenské pracoviště nabízí své služby v oblasti výchovného a kariérového poradenství, v oblasti prevence projevů rizikového chování.

Oslovuje nejen vás – žáky školy, ale i vaše rodiče a ostatní zájemce z řad spřátelených firem, SŠ, VOŠ, VŠ.

Výchovné poradenství

  • Nabízí pomocnou ruku žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným.
  • Pomáhá vám překlenout kulturní a sociální rozdíly.
  • Zprostředkovává kontakty na odborná pracoviště – PPP – pedagogicko-psychologická poradna, SPC – speciálně pedagogické centrum, zdravotnická zařízení.

kontaktní pracovníci:

Mgr. Lenka Palánová vyučuje: CJL, ON zástupkyně ředitelky školy pro výchovné poradenství , vedoucí školního poradenského pracoviště RaDoSt a výchovný poradce pracoviště Střední odborná škola energetická a stavební
Telefon: 474 471 118 Mobil: 725 531 619

No results.

No results.

 

Kariérové poradenství

  • Pomáhá nastartovat vaši kariéru, profesní růst.
  • Spolupracuje s regionálními firmami – zprostředkuje vám kontakty s budoucími zaměstnavateli, pomáhá vám s prvním pracovním uplatněním.
  • Poskytuje aktuální informace o možnostech dalšího studia – můžeš si vybrat, zda dál studovat na VŠ, VOŠ, SŠ u nás či v zahraničí, zvaž i možnost naučit se řemeslu!

kontaktní pracovníci:

No results.

No results.

No results.

 

Prevence projevů rizikového chování

  • Pomáhá řešit individuální problémy žáků a jejich přátel.
  • Zprostředkovává vzájemná setkání s odborníky pomáhajících profesí.
  • Poskytuje primární prevenci rizikového chování ve všech oblastech.

kontaktní pracovníci:

No results.

No results.

No results.

Máš-li pochybnosti o úspěšném zvládnutí učiva, utápíš se v nejistotě, že sis zvolil špatně, trápí tě spolužáci, máš pocit, že jsi sám…

Obrať se na nás, jsme tu pro tebe!