Prohlášení o přístupnosti

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových stránek školy dostupné na adrese: www.esoz.cz dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

STAV SOULADU

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů co se týče obsahu povinně zveřejňovaného dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

INFORMACE PREZENTOVANÉ V JINÝCH FORMÁTECH

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy na tyto soubory jsou směřovány na firemní Microsoft OneDrive účet. Pro otevření souborů a jejich případný tisk není vyžadován žádný dodatečný specializovaný software, je možné online zobrazení těchto souborů přímo ve webovém prohlížeči i pro neregistrované uživatele.

BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ FORMÁTY DOKUMENTŮ

  • PDF – formát zobrazitelný online v prostředí Microsoft OneDrive. V případě stažení kopie souboru na interní úložiště zařízení je pro jeho opětovné zobrazení možné volně stáhnout a nainstalovat prohlížeč Adobe Acrobat Reader, tento typ souboru je rovněž možné otevřít prostřednictvím vybraných moderních prohlížečů,
  • DOC(X), XLS(X), PPT(X) – formáty souborů zobrazitelné online v prostředí Microsoft OneDrive. V případě stažení kopie souboru na interní úložiště zařízení je pro jeho opětovné zobrazení možné volně stáhnout a nainstalovat některé z bezplatných kancelářských balíků, např. OpenOffice nebo LibreOffice.
  • ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti nebo většího počtu dokumentů komprimovány. Obsah archivních souborů lze procházet prostřednictvím prostředí Microsoft OneDrive, které umožnuje buď stažení celého archivního souboru nebo jednotlivých souborů v něm obsažených. V případě stažení kopie celého archivního souboru na interní úložiště zařízení je pro jeho rozbalení možné využít vestavěnou funkci Vámi používaného operačního systému. Neumožňuje-li Váš operační systém přímé otevření či rozbalení souboru, doporučujeme použít volně dostupné aplikace jako 7-Zip (Windows), RAR (Android) nebo iZip (iOS).

NEPŘÍSTUPNÝ OBSAH

Některé starší PDF soubory obsahují naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text (Pravidlo 1.1.1 Netextový obsah). Tyto soubory budou postupně nahrazeny jejich textovými alternativami.

Pro konkrétní propagační materiály (plakáty k jednotlivým oborům) není dostupný kompletní textový přepis informací na nich uvedených, avšak tyto informace do značné míry vyplývají z okolního textu.

KONTAKT NA SPRÁVCE WEBU

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu správce – Bc. Antonín Snášel <antonin.snasel@esoz.cz>.

Vzor tohoto prohlášení připravilo zdarma © Než zazvoní, které pomáhá školám k plným třídám. Další šíření je možné jen při zachování této informace. Děkujeme.