Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
1.7.2020
Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
23.7.2020

Ústecký kraj aktivně podporuje zvyšování kvality výuky ve všech úrovních školství. V roce 2020 byla zahájena realizace projektu s názvem "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK".

Ústecký kraj  aktivně podporuje zvyšování kvality výuky ve všech úrovních školství. V roce 2020 byla zahájena realizace projektu s názvem „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“

Jak sám název napovídá, bude se jednat o takzvané „Technické kluby“, které by měly nenásilnou formou seznámit děti s polytechnikou. Tato jedinečná aktivita bude realizována v 17 obcích Ústeckého kraje. Kluby budou zaměřeny na robotiku a programování, řemeslo a kreativitu a na podporu logického a technického myšlení.

Cílem projektu je zvýšení zájmu dětí a žáků o studium technických a přírodovědných oborů, posílit manuální zručnost a vztah k přírodě a technice už i u předškolních dětí. V rámci tohoto projektu tedy budeme spolupracovat jak se základními  tak i s mateřskými školami.