Plastování s ESOZ – 4. ročník

Den otevřených dveří 9. 12. 2020
5.12.2020
Podpis Deklarace o partnerství s ČEZ a.s.
11.12.2020

Uvolnění výuky na středních školách k realizaci praktické vyučování vytvořilo také možnost sdílet zkušenosti na jiných pracovištích. Pro žáky naší školy a žáky z GSOŠ Podbořany jsme připravili specializovaná pracoviště rozvodu vody v rámci bytové instalace. Za přísných epidemiologických nařízení si žáci 8. 12. 2020 ověřili v praxi to, co se měli možnost během distančního vzdělávání naučit pouze teoreticky či pomocí virtuální reality. Pro vzájemné porovnávání znalostí a dovedností jsme využili motivaci soutěžním hodnocení. Nejlépe dopadl tým složený z Víty Slavíka a Tomáše Pechoče z naší školy.

Tímto gratulujeme a všichni si přejeme, abychom v příštím roce mohli realizovat „Plastování s ESOZ“ již v plném počtu a za standartních podmínek. V každém případě patří i velký dík sponzorům a Ústeckému kraji za podporu celé akce.