Návštěva vedení Ústeckého kraje ve škole

Technické kluby
17.4.2021
Pracovní školy pomáhají nemocnici v Chomutově
2.5.2021

Poslední den měsíce dubna, navštívila školu Ing. Jindra Zalabáková, členka Rady Ústeckého kraje s gescí za oblast školství. V doprovodu ředitele školy si prohlédla všechna pracoviště a seznámila se s její historií, současností, ale také se záměry a projekty, které chce škola do budoucna realizovat. Děkujeme a věříme v podporu školy.

Fotografie z FB Jindry Zalabákové.