Exkurze žáků v Reis Robotics
26.5.2013
Přehlídka odborných prací – Holešov 2013
11.6.2013

LINET, přední výrobce nemocničních a pečovatelských lůžek, věnoval polohovací lůžko Latera ke zlepšení výuky a praxe žáků Střední zdravotnické školy Chomutov, která je součástí sloučeného subjektu Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace. Svým darem chce podpořit dostatek kvalitních pracovníků ve zdravotnických profesích, a zároveň budoucím zdravotnickým asistentům nelehkou práci ulehčit.

Dlouhodobá spolupráce s LINETem se školám vyplácí. „Pokládám za důležité, aby již při výuce měli naši žáci pomůcky, se kterými přijdou do styku v nemocnicích, a aby s nimi uměli správně zacházet. Cítí se pak sebejistí, netápou nad základními činnostmi a zbývá jim více času na samotného pacienta,“ říká zástupkyně ředitelky Eva Čížková. Kvalitní tréninkové pracoviště již ve škole je velmi důležité. Žáci zdravotnické školy tak odcházejí do praxe připraveni a mají znalosti, které dobře uplatní ve své profesi.

Ve spolupráci s pracovištěm Střední zdravotnické školy v Chomutově se LINET snaží vytvořit podmínky pro praktickou výuku žáků v moderním prostředí, a tak zlepšit konkurenceschopnost absolventů a jejich uplatnění. Také prestiž středních odborných škol se zvyšuje, protože studium zde vychází z praxe a není odtržené od reality. „Naši žáci po absolvování studia nacházejí uplatnění v Rakousku, Německu a Saudské Arábii, a s moderními pomůckami se u nás ve škole učí zacházet již od prvního ročníku,“ potvrzuje Eva Čížková.

Spolupráci se středními školami a učilišti se LINET věnuje dlouhodobě – snaží se zvýšit prestiž zdravotnických a technických oborů. Motivuje i žáky základních škol, pořádá pravidelné exkurze pro učitele i studenty, organizuje odborné praxe. „Znalost konkrétního prostředí a reálná představa o náplni práce v jednotlivých profesích snižuje podíl absolventů nespokojených se zvoleným oborem,“ říká Romana Loumová, projektová manažerka z LINETu.

Oblast vzdělávání je pro LINET stěžejní. LINET již několik let podporuje vzdělávání zdravotníků v úspěšném projektu LINET Scholaris. Školící centrum LINET Scholaris nabízí a zajišťuje odborné kurzy pro pracovníky nemocnic a zařízení poskytující sociální služby. Kurzy pro zdravotnický personál jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků s možností získání kreditů za jejich absolvování od profesních sdružení a asociací. Nabídka kurzů LINET Scholaris je doplněna o moderní e-learningovou formu výuky (kurzy etiologie dekubitů, moderní akutní péče, lůžka pro kritickou péči a jejich využití apod.). Před čtyřmi lety odstartoval rovněž projekt na podporu učňovského školství. Dále zřídil Akademii produktivity a inovací (API), která nabízí různé formy studia či stáží stovkám zájemců z řad studentů, vlastních zaměstnanců LINETu i pracovníků jiných firem. LINET taktéž spolupracuje s vysokými školami technického směru, např. fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT.