Linet daroval další lůžka Latera 2015

Středoškolská odborná činnost 2015
6.5.2015
Den vítězství 2015
12.5.2015

Poděkování společnosti LINET

LINET spol. s r.o., přední evropský výrobce nemocničních a pečovatelských lůžek, věnoval naší škole dvě elektrická polohovací lůžka Eleganza Smart, která přispějí k modernizaci výuky na pracovišti zdravotnické školy. Budoucí zdravotničtí asistenti a sociální pracovníci se budou připravovat na svá povolání s vybavením, které odpovídá dnešním standardům lůžkové péče. Univerzální lůžka Eleganza Smart jsou určena pro standardní lůžková oddělení, ale konstrukčně a funkčně částečně vychází z nejvyšších modelů pro oddělení JIP. Jsou tedy ideální pro nácvik širokého spektra ošetřovatelských úkonů spojených s lůžkovou péčí. Výrobky společnosti LINET významně snižují fyzickou námahu zdravotnického personálu, zefektivňují poskytovanou péči a komfort pacientů. Díky jejich daru držíme krok s novými trendy v oblasti ošetřovatelské péče.

[metaslider id=9716]

 

Poděkování patří také žákům pracoviště Na Moráni a Bc. Martinu Gründlovi za pomoc při umístění nových lůžek do odborných učeben ošetřovatelství.

Oblast vzdělávání je pro LINET stěžejní. LINET již několik let podporuje vzdělávání zdravotníků v úspěšném projektu LINET Scholaris. Školící centrum LINET Scholaris nabízí a zajišťuje odborné kurzy pro pracovníky nemocnic a zařízení poskytující sociální služby. Kurzy pro zdravotnický personál jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků s možností získání kreditů za jejich absolvování od profesních sdružení a asociací. Nabídka kurzů LINET Scholaris je doplněna o moderní e-learningovou formu výuky (kurzy etiologie dekubitů, moderní akutní péče, lůžka pro kritickou péči a jejich využití apod.). Před čtyřmi lety odstartoval rovněž projekt na podporu učňovského školství. Dále zřídil Akademii produktivity a inovací (API), která nabízí různé formy studia či stáží stovkám zájemců z řad studentů, vlastních zaměstnanců LINETu i pracovníků jiných firem. LINET taktéž spolupracuje s vysokými školami technického směru, např. fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT.