Photo of Ing. Miloš  Holopírek
Ing. Miloš Holopírek vyučuje: F, SCH, ZMU zástupce ředitele školyzástupce statutárního orgánu
Telefon: 474 471 110 Mobil: 602 264 291

Ing. Alexandra Tomanová vedoucí ekonomického úseku
Telefon: 474 471 123 Mobil: 602 846 477

Bc. Andrea Gubelová vedoucí domova mládeže
Telefon: 474 471 108 Mobil: 777 469 986

Photo of Ing. Lenka  Demjanová
Ing. Lenka Demjanová vyučuje: EM, ESP, UE vedoucí učitelka pracoviště SOŠEaS
Telefon: 474 471 173 Mobil: 778 401 198

Photo of Ing. Pavel  Janoušek
Ing. Pavel Janoušek vyučuje: IT, STA, ZPV vedoucí učitel pracoviště Černovická (OA)
Mobil: 777 497 896 Telefon: 474 471 171

Photo of Mgr. Marcela  Malíková
Mgr. Marcela Malíková vyučuje: AJ vedoucí učitelka pracoviště SZŠ, místopředsedkyně školské rady, koordinátorka žákovského parlamentu SZŠ
Telefon: 474 470 015 Mobil: 778 401 199

Photo of Mgr. Josef  Lancoš
Mgr. Josef Lancoš vyučuje: T vedoucí učitel odborného výcviku elektrotechnických a stavebních oborů
Telefon: 474 471 142 Mobil: 602 958 178

Photo of Ing. Martin  Gründl
Ing. Martin Gründl vedoucí učitel odborného výcviku strojních a dřevozpracujících oborů
Telefon: 474 471 134 Mobil: 603 486 487