Informace o zahájení školního roku 1. září

Spolupráce se sdružením výrobců domácích spotřebičů, společností APPLiA CZ – příprava na školní rok 2021/2022
26.8.2021
Manuál k provozu škol a testování od 1. 9. 2021
27.8.2021

Jak bude probíhat testování a řádný průběh prvního školního dne?

Milí žáci a vážení zákonní zástupci.

Návazně na informace o času a místě zahájení školního roku 2021/2022, které jste obdrželi v polovině srpna, Vám nyní upřesňujeme podmínky, které budou zahájení 1. září provázet:

  • Povinnost všech žáků, zaměstnanců a třetích osob si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor typu FFP2).
  • Zakrytí dýchacích cest platí i ve třídách do provedení prvního testování. Škola použije k testování státem dodané antigenní testy zn. GENRUI.
  • Testování se nevztahuje na žáky, kteří:
   • mají řádně dokončené očkování (14 dnů po plně ukončeném očkování),
   • nebo prodělali nemoc covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19, doložením lékařského potvrzení o prodělaném onemocnění).
   • nebo doloží negativní test z oficiálního odběrového místa: PCR ne starší 7 dnů
   • nebo doloží negativní AG test z oficiálního odběrového místa: ne starší 72 hodin
   • Uvedené výjimky je nutné řádně doložit.
  • Testování žáků, kteří budou využívat ubytování na domově mládeže, bude provedeno v den jejich příjezdu.
  • V případě pozitivního testu žáka není povolena jeho přítomnost ve vzdělávání. O případném pozitivním výsledku testu budou zákonní zástupci nezletilých žáků neprodleně informováni a bude společně dohodnut další postup.

Po celou dobu zahájení Vás budou provázet pracovníci školy tak, abychom společně start do nového školního roku zvládli. Zároveň Vás informujeme, že další testování bude, podle Usnesení Vlády ČR z 16. 8. 2021 realizováno ve dnech 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021.

Pro informaci zveřejňujeme dokumenty, podle kterých škola při zajištění provozu postupuje.

MŠMT – Manuál k provozu škol a školských zařízení a testovaní od 1. 9. 2021

MŠMT – Vyjádření k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školách 25. 8. 2021