Soutěž Voda pro život
20.9.2013
Zájezd do Itálie – Riccione 2013
30.9.2013

nahled krevDobrá věc se stala tradicí

Studenti oboru vzdělání zdravotnický asistent, kteří se na povolání připravují v naší škole, již řadu let spolupracují s Hematologicko-transfuzním oddělením Krajské zdravotní, a.s. v Chomutově. Mohou se pyšnit desítkami dobrovolných a samozřejmě bezplatných odběrů krve. Důležitější je ale fakt, že s každým dalším hromadným odběrem získáváme nové odvážlivce a rozšiřujeme tak řady těch, kteří si uvědomují důležitost svého počínání a pravidelně dvakrát do roka darují kus sebe.

Tato tradice pokračuje i po vzniku nového subjektu, kterým je Střední škola ESOZ Chomutov. Je jistě záslužné, že se rozhodli pomáhat také studenti jiných než zdravotnických oborů, např. elektrikáři, hasiči nebo budoucí ekonomové či statistici.

V únoru letošního roku se dárcovství účastnilo hned čtyřicet dobrovolných dárců, a to nejen z řad studentů, ale také pedagogů. Proto již nedočkavě vyhlížíme příští odběr,
který proběhne 22. 10.2013.

Pokud Vám tedy není lhostejný život člověka a chcete pomoci, darujte s námi!

 

Kontakt

koordinátor dárcovství krve: Mgr. Monika Pouzarová