DOfE – Online ceremoniál
17.12.2020
Modernizace energetických zařízení školy
22.12.2020

Nominace pedagogických pracovníků
k ocenění ke Dni učitelů 2020

Stejně tak jako vše ostatní, i slavnostní ocenění pedagogických pracovníků bylo ovlivněno coronavirovou pandemií.

Ještě v minulém roce se slavnostní ocenění předávala v obřadní síni starobylé radnice na náměstí 1. máje v Chomutově, kde se sešli pedagogičtí pracovníci ze všech základních a středních škol v Chomutově. Vedením Města Chomutova byla oceněna jejich práce u příležitosti Dne učitelů. Letos zástupce vedení města přišel k nám. Mgr. Milan Märc ocenil plaketou J. A. Komenského a pamětním listem statutárního města Chomutov Mgr. Helenu Remišovou a pana Petra Richtera za jejich celoživotní pedagogickou práci.

Mgr. Helena Remišová

Mgr. Remišová je jednou z prvních absolventek chomutovské zdravotnické školy (škola slaví ve školním roce 2020/2021 50. výročí založení zdravotnického školství v našem městě), ve škole vyučuje od roku 1990. Patří k nejaktivnějším zaměstnancům, vyučuje odborné předměty ve škole a věnuje se žákům během praktického vyučování. Je členkou regionální předmětové komise Psychologie a komunikace, školu zastupuje v České asociaci sester, doprovází žáky na odborné stáže do zahraničí a je skvělou třídní učitelkou.

Petr Richter

Po skončení výuky na středních školách je potřeba zajistit žákům, kteří nejsou z Chomutova či blízkého okolí, vhodné podmínky k přípravě na další vzdělávání a vhodné podmínky k ubytování a to je úkol pro pracovníky Domova mládeže, kde od roku 1990 působí Petr Richter. Odvádí skvělou práci s mládeží, a to i nad rámec svých pracovních povinností, je ochotný vždy pomoci a poradit. Jako vychovatel má své důležité místo v životě žáků, kteří mají od neděle do pátku dočasný domov v domově mládeže a je významným „mužským“ elementem v jejich životech.