První pomoc Děčín 2015
7.4.2015
Diplomy
9.4.2015

Úspěchy a povolání našich absolventů jsou především jejich dílem a píle, my jsme však rádi, že jsme jim mohli pomoci při vstupu na jejich kariéru. Postupně zde budeme uveřejňovat další a další příběhy. Pokud jste náš absolvent a myslíte, že byste se mohl přispět, pište přímo na adresu paní zástupkyně Evy Čížkové, případně na svého původního třídního učitele. Pokud vás bude moc, článek rozdělíme na čtyři díly podle jednotlivých částí – průhon, moráň, obchodka a zdrávka. Zatím takto, všechno dohromady.

Alžběta Čechurová

alzbeta cechurovaStudovala jsem v období 2010-2014 obor Zdravotnický asistent. Obor sám o sobě je velmi pěkný a zajímavý! Během 4 let studia jsem měla možnost účastnit se mnoha soutěží, za pomoci a podpory učitelů. Škola mi umožnila vyzkoušet si praxi na odborné stáži ve Španělsku, která mi dala mnoho zkušeností.

Nyní studuji bakalářský obor Všeobecná sestra na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Přijímací řízení bylo dvojkolové, nejdříve písemný test z biologie člověka a poté ústní pohovor s rozborem odborného textu. Při škole pracuji v nemocnici Na Bulovce na Chirurgické klinice 1.LF UK, kde pracuji na pozici zdravotnický asistent. Do budoucna bych ráda dokončila bakalářské studium, navázala na magisterské studium oboru Invazivní péče a možná ještě nějaké specializace.

 

Karina Richterová (nyní Sobotková)

a-sobotková1981-1985 obor dětská sestra

O tom, že chci být zdravotní sestra jsem měla jasno už ve svých 12 ti letech, chtěla jsem pracovat na novorozeneckém oddělení. Jen jsem podcenila dostatek informací a tak jsem záhy zjistila, že jako dětská sestra nemám moc šancí na vysněném oddělení. Hned po maturitě jsem zkoušela nástavbu na porodní asistentku, ale tam mi řekli, že mám ukončené středoškolské vzdělání a nepustili mě ani k přijímačkám. Nastoupila jsem tedy na chirurgické oddělení, později na JIP. A pak přišly děti a s nimi rozhodnutí zda zůstat ve směnném provozu. Na víc jak 10 let jsem odešla z oboru, dostudovala sociálně právní školu a když děti odrostly vrátila jsem se zpět na chirurgii a pak na několik let na gynekologii. Dostudovala jsem VŠ zdravotnickou a po rozvodu odešla ze zdravotnictví. Nyní (2014) působím v sociální sféře, v současné době jsem Vedoucí pracovište Klokánek FOD v Chomutově.

Přesto, nikdy jsem ani na okamžik nelitovala, že jsem se rozhodla pro zdravotnický obor. Vždycky budu mít pro tuto profesi slabost.

Helena Remišová

a-remisovajmenuji se Helena a na SZŠ Chomutov jsem studovala v letech 1970 – 1974 obor Dětská sestra. Tudíž první maturantka SZŠ Chomutov. Po maturitě jsem pracovala na INT 1 muži, kdy interní oddělení stálo na místě dnešního heliportu. Poté jsem několik let pracovala v jeslích, absolvovala jsem pomaturitní studium obor Výchovná péče.Stala jsem se vedoucí jeslí a odtud jsem přestoupila 1.1.1990 na SZŠ Chomutov, kde jsem dodnes. Tudíž 25 let. Za tuto dobu jsem odvedla k maturitě 5 tříd a letos budu maturovat se šestou třídou. Mezitím jsem si dodělala pomaturitní studium pedagogické, bakalářské studium v Ústí nad Labem a následně magisterské v Ružomberku na Slovensku na katolické univerzitě. Když si to spočítáte, třídní jsem nebyla pouze jeden rok a to šk. rok 1994/1995.

Mezi mými bývalými studenty mám dnes dětské sestry, zdravotní sestry, všeobecné sestry, zdravotnické asistenty, 2 učitelky na ZŠ, učitelku na SZŠ, radionuklidového pracovníka, farmaceutické pracovníky, lékaře, ergoterapeuty, záchranáře, příslušníky české policie, staničního v nemocnici v Motole, sestry ve speciálních ambulancích, optometristku, moje žákyně pracuje i na kardiologické klinice v Emirátech. Když to zpětně čtu, jsem hrdá.

Tomáš Vytasil

a-vytasilNa SZŠ v Chomutově se mi líbilo hodně, studium mě překvapivě dost bavilo, praxe také super! Pomáhat lidem je vždy dobrý. Profesoři byli dobří, kolikrát se snažili pomoc mnohem více, než by museli. Letos čtvrtým rokem pracuji jako voják z povolání a též letos dokončuji bakalářské studium na MUP obor mezinárodní vztahy a evropské studiu, dále si podávám přihlášku na Ing. studium na ČZU obor Veřejná správa a regionální rozvoj.

A moje plány do budoucna? Dokončit Ing. a udělat kariéru v armádě. Práci ve zdravotnictví neplánuji, kvůli tomu, že asistenti, sestry atd. nejsou za svou práci adekvátně ohodnoceni.