ESOZ

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

Srdečně Vás zveme na prezentační výstavu „Vzdělávání 2016“, která se bude konat ve dnech 3. listopadu 2015 od 13.00 – 17.00 h a 4. listopadu 2015 od 8.00 – 16.00 h v Městské sportovní hale, Mánesova ul. 4980v Chomutově

Ve středu 30. září školu navštívil pan Jiří Šedý. Pan Jiří je autorem desítek knih především pro děti, maluje obrazy, cestuje po celém světě, sportuje a společně se svou maminkou, PhDr. Vlastou Šedou, přednáší o svém životě s Downovým syndromem, vrozenou vývojovou poruchou.

V úterý 29. září se čtvrťáci setkali s paní Ninou Baláčkovou. O své diagnóze, časné demenci, se dozvěděla před osmi lety, kdy jí nebylo ani padesát let.

Dne 22. září 2015 se účastnilo družstvo tří žáků ze 4. OA z obchodní akademie regionální soutěže Ekonomický tým 2015 v Mostě. Prvním úkolem bylo zdolat test 60 otázek z oblasti ekonomiky, účetnictví a práva za 60 minut, druhým úkolem bylo připravit si za 30 minut prezentaci na dopředu neznámé téma.

V první polovině září proběhla na naší škole ve spolupráci s Diakonií Broumov sbírka ošacení a obuvi pro sociálně slabé a potřebné spoluobčany.

Stalo se již pěknou tradicí, že koncem září se naše škola stává multikulturním místem, kde se ozývají nejen tradiční evropské jazyky, ale také máme možnost nahlédnout do tajů exotických kultur. Víte, že existuje více než 200 evropských jazyků a dalšími jazyky v Evropě hovoří lidé pocházející z jiných kontinentů? Máte najednou pocit, že pouhá znalost angličtiny už nestačí? Evropský den jazyků se slaví od roku 2001 dne 26. září. Je [...]

Ve středu 23. září 2015 proběhla na naší škole, na zdrávce, beseda na téma Voda, zúčastnili se jí žáci druhých ročníků. Pan Ing. Fedor ze společnosti Severočeské vodovody a kanalizace si pro ně připravil zajímavou přednášku o vodě a jejích zdrojích, součástí prezentace byly zajímavé fotografie a krátký film o čistírně odpadních vod.

Základní informace k maturitám 2015/2016. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Přinášíme přehled třídních učitelů ve školním roce 2015/2016 na všech částech naší školy.

Ve čtvrtek 10. 9. zavítal na svou domovskou školu Milan Dzuriak, nikoliv však v roli studenta, ale jako milý host. Všichni žáci a učitelé pracoviště zdravotnické školy se sešli na besedě o charitativním projektu „Cesta proti bolesti“, který většina s napětím sledovala v průběhu letních prázdnin na Facebooku.