ESOZ

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

  • Technik požární ochrany
  • Sociální činnost
  • Sportovní management
  • Truhlář
  • Máme zdravotnické minimuzeum

Novinky

Naše škola je kolektivním členem Klubu ekologické výchovy. Podle realizovaných ekologických aktivit KEV propůjčuje vybraným školám na tři roky titul Škola udržitelného rozvoje.

Profesní uplatnění: střední technický pracovník v požární ochraně, v oblasti požární prevence, v oblasti zjišťování příčin požárů, v oblasti posuzování požární bezpečnosti staveb a technologií...

Také v letošním roce naše škola – pracoviště obchodní akademie, vyslala žákyni ze 4. ročníku Michaelu Římkovou reprezentovat školu v oboru evidence podnikatelské činnosti – tj. ÚČETNICTVÍ.

V pátek 20. února proběhla na Střední zdravotnické škole (ESOZ Chomutov) další psychologická olympiáda, jejímž ústředním tématem pro školní rok 2014/2015 je moto „Jak si navzájem lépe porozumíme“.

Dne 17.2.2015 pořádala Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov regionální kolo soutěže zručnosti v rámci 5. ročníku celostátní odborné soutěže KOVO JUNIOR 2015. Naši školu reprezentovali žáci Jaroslav FELLER z II. ročníku a z III. ročníku Daniel KRÁL.

Skupina našich učitelů a žáků se rozhodla zúčastnit se v době velikonočních prázdnin zájezdu liberecké cestovní kanceláře KRISTOF, s.r.o. do Skotska + Isle of Skye.

Školy navázaly spolupráci v Polsku. V termínu 20. 10. – 22. 10. 2014 zástupci páteřních středních škol Ústeckého kraje navštívili na základě Smlouvy o spolupráci mezi Okresem Ostroda v Polsku a Ústeckým krajem potencionální partnery pro výměnné pobyty žáků středních škol v Ostrodě a v Moragu.

Absolventi oboru Sociální činnosti najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení (státních i soukromých), ve veřejnoprávních institucích na úrovni státní správy nebo samosprávy v oblastech sociálního zabezpečení, sociální prevence a prevence kriminality, politiky zaměstnanosti, spravedlnosti, penitenciární péče, zdravotnictví a školství. Dále též jako pracovníci ústavních zařízení, kontaktní práce, poradenské práce, rezidenční služby, krizové pomoci, asistenční služby.

Dne 5. února 2015 se zúčastnila skupina žáků a učitele 175. Žofínského fóra v Praze Jak dál v energetice. K čemu nová energetická koncepce? ve Velkém sále paláce Žofín.

Stavební a elektro část naší školy se podílí na projektech UNIV 3. V projektu probíhá podpora rekvalifikací, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky a propojuje se s tzv. „procesem uznávání“, který je součástí zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání předchozích výsledků vzdělávání.