ESOZ

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

  • Učitelský volejbal 2015
  • Hasiči v Německu
  • Mechanik elektrotechnických zařízení
  • Sociální činnost
  • Sportovní management

Novinky

Anglická olympiáda je neoficiální název Soutěže v jazyce anglickém. Soutěž je svým zaměřením konverzační. Obsahuje test porozumění slyšenému a čtenému textu a konverzaci se členy poroty na dané téma, při níž porota hodnotí především slovní zásobu, výslovnost, gramatickou správnost, schopnost pohotové reakce a respektování zadaného tématu soutěžícím.

V rámci plnění tematických plánů učebního oboru Strojní mechanik (Zámečník) žáci II. a III. ročníku sami opravují zamykání na šatních skříňkách. Jedná se celkem o 400 ks těchto šatních skříní pro žáky pracoviště Na Moráni.

Přinášíme vám základní informace o Autoškole Petra Richtera, která spolupracuje s naší školou.

Pro maturanty: účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

Turnaj, kterého se loni zúčastnilo 38 družstev, byl pro letošní rok rozdělen do 7 výkonnostních skupin, které se budou hrát v tělocvičnách chomutovských základních a středních škol. Přejeme všem hodně zdaru.

I v letošním roce se naše škola přihlásila do soutěže, kterou vyhlašuje Ústecký kraj, o nejkrásnější velikonoční výzdobu žáků učebních oborů. Letos budou reprezentovat žáci z oboru Strojní mechanik (Zámečník) a Truhlář. V obou případech jsou to žáci II. ročníků.

Druhé březnové pondělí navštívili žáci podílející se na činnosti školního parlamentu za odměnu za svou práci naše hlavní město. Prohlídka Černínského paláce, sídla Ministerstva zahraničních věcí ČR, byla zajištěna ve spolupráci se Sekretariátem České komise pro UNESCO.

V termínu 1.3.2015 až 14.3.2015 se sedm žáků III. ročníku studijního oboru Strojník požární techniky účastní stáže ve výcvikovém středisku německých profesionálních hasičů v Hoyerswerdě.

V pátek (27. února) dopoledne žáci 1. ročníku oboru vzdělání Sociální činnost a zástupci za žáky 4. ročníku oboru vzdělání Zdravotnický asistent besedovali s Miroslavem Schneiderem, mladým handicapovaným mužem.

Dne 30.1. 2014 se konal maturitní ples třídy PO4. . Budoucí hasiči pod velením své třídní učitelky Mgr. Zdeňky Märcové pořádali ples s tématem ,,Retro světem v teplákách."