ESOZ

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

  • Školní časopis 2. číslo
  • Virtuální prohlídka školy
  • Elektrikář
  • Zdravotnický asistent
  • Sportovní management

Novinky

Soutěž o putovní pohár Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje se sídlem v Chomutově.

Dohodu o spolupráci podepsali hejtman Oldřich Bubeníček, ředitel ČSZE Jan Klas a Soňa Valušková,ředitelka školy zřizované Ústeckým krajem. Podle dohody se mohou těšit žáci energetické školy a budoucí odborníci na mnohé výhody od svazu zaměstnavatelů - materiální vybavení pro výrobně – technickou oblast, organizaci a zkvalitnění odborné výuky a stáží, ale také například na účast na exkurzích a výstavních a prezentačních akcích.

Školení pro pedagogy v Praze, Židovském městě a v Terezíně s velmi zajímavým programem.

Nabídka nepovinných zkoušek platí pro jarní i podzimní období MZ 2014. Každý žák může konat nejvýše tři nepovinné zkoušky. Jde výlučně o rozhodnutí konkrétního žáka. Protože se jedná o nepovinnou zkoušku, žák se může rozhodnout, že se k žádné nepovinné zkoušce nepřihlásí.

Ohlas na první číslo byl velmi pozitivní a všichni si přáli, aby další číslo vyšlo co nejdříve. Ale bez vašich příspěvků to prostě nejde. Tak jsme vsadili na osvědčené přispěvatele, převážně žáky 2. OA . Příjemné je zjištění, že časopis neunikl pozornosti vedení naší školy a paní ředitelka se rozhodla do Občasníku přispívat.

Skupina žáků a učitele se zúčastnila dne 7.4.2014 exkurze školního reaktoru VR – 1, Katedra jaderných reaktorů, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha.

I tento rok pořádá energetická společnost ČEZ a.s. pro svoje partnerské školy energetické maturity. Jedná se o cyklus přednášek, exkurzí, besed a praktických seminářů zaměřených na elektrárny.

Turnaj, kterého se letos zúčastnilo 38 družstev, byl rozdělen do 8 výkonnostních skupin, které se hrály v tělocvičnách chomutovských základních a středních škol. Celkem bylo ve všech skupinách sehráno 72 zápasů (171 setů) a počet účastníků byl 281.

I letos se naše škola zapojila do akce Psychologická olympiáda. Téma letošního ročníku je Hrdinství není přežitek. Úspěchy jsou velké a radostné.

Skupina našich učitelů se zúčastnila ve dnech 20. až 22. března 2014 Intenzivní školy pro pedagogy v Hradci Králové v projektu „100 vědců do středních škol“. Bylo to pokračování Intenzivní školy č. 5 pro žáky a učitele konané v únoru 2013 Ústí n/Labem, Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu.