ESOZ

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

  • Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015
  • Organizace školního roku 2014/2015
  • Maturitní zkoušky – podzim 2014
  • 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015
  • Poděkování členům Školního parlamentu

Novinky

Žáci naší školy se zúčastnili projektu Inspirace 2014, který je součástí mezinárodního projektu ARTDUEL 2014. Projekt byl realizován spolkem PRO KULTURA ve spolupráci s Podkrušnohorským zooparkem Chomutov.

Přinášíme přehled třídních učitelů ve školním roce 2014/2015 na všech částech naší školy.

Také se nevyznáte ve všech těch zkratkách různých předmětů, které se v naší škole vyučují? Pak je tento příspěvek určen právě vám. Pro ještě rychlejší hledání doporučujeme po otevření použít zkratku CTRL+F a pak F3 jako další a další nález. Přehled je opravdu dlouhý.

Pozvánky na akce, vyhlašování soutěží pro žáky. Průběžně aktualizujeme.

Články z novin a časopisů o dění na naší škole, děkovné dopisy ve školním roce 2014/2015.

Zahájení nového školního roku bylo na naší škole obzvláště slavnostní. Žáky prvních ročníků přišla přivítat a popřát jim mnoho studijních úspěchů náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje, paní Jana Vaňhová.

Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začíná v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015. Další termíny školního roku najdete v příspěvku samotném. Velká změna je u zvonění. Průběžně aktualizujeme.

Základní informace k podzimnímu maturitnímu termínu 2014..

Je vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 pro některé z našich oborů.

S pracovním názvem "Od Gärstnera přes Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání k uplatnění elektrotechniků na trhu práce“.