ESOZ

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

Dovolujeme si Vás pozvat na akci „Advent očima dětí 2015“, kterou pořádá Odbor školství Ústeckého kraje na Zámku Nový Hrad v Jimlíně, a které se každoročně zúčastňují zástupci naší školy s prezentací výrobků našich žáků

Přejeme všem současným i budoucím žákům, učitelům a zaměstnancům školy, jakož i jejich blízkým příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví v nadcházejícím roce 2015, štěstí a úspěchy v osobním i pracovním životě.

Výsledky voleb do Školské rady na funkční období 2016 - 2019.

V návaznosti na podepsání smlouvy o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Powiatem Ostróda a podepsání dohody o partnerství mezi školami, navštívily ve dnech 15. – 21. 11. 2015 naše tři učitelky partnerskou střední školu v Polsku.

Okresní kolo středoškolského fotbalového turnaje O pohár Josefa Masopusta vyhrál tým žáků z Obchodní akademie.

Budoucí zdravotničtí asistenti se setkali se zástupci Karlovarské krajské nemocnice na půdě školy. MUDr. Dagmar Märzová, vedoucí lékařka emergency, jim přiblížila práci na oddělení urgentního příjmu kriticky nemocných, které je součástí pavilonu akutní medicíny.

Letos jsme si podzimní prázdniny užili trochu netradičně, díky projektu financovanému evropskými fondy se čtyřicet žáků naší školy ve dnech 26.10. - 1.11.2015 zúčastnilo jazykově-vzdělávacího zájezdu do Velké Británie.

Obsah kurzu je cílen na získání dovedností poskytnutí první pomoci v mimořádných životních situacích. Kurz je akreditován na MŠMT a každý absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Program je určen pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům pedagogických institucí.

Nové číslo našeho oblíbeného školního časopisu.

Již tradičně se koncem října konaly Den zdraví a Den prevence na pracovišti Střední zdravotnické školy v Chomutově. Program dvoudenního projektového vyučování byl doslova nabitý - poskytování první pomoci v modelových situacích, reprodukční zdraví, prevence HIV/AIDS...