ESOZ

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

  • Mechanik elektrotechnických zařízení
  • Přijímací řízení 2015/2016
  • Nástupní odborný výcvik žáků třídy PO3
  • PF2015
  • Větrníkový den pro slané děti

Novinky

Vernisáž zdravotnického minimuzea na zdrávce 28.1.2015. Stálá výstavní expozice bude prezentovat školní sbírky odborné i laické veřejnosti.

Absolvent vykonává činnosti spojené s montáží elektrických zařízení, umí samostatně pracovat s technickou dokumentací, běžně používá různé měřící přístroje.

Na začátku školního roku 2014/2015 byl při našem Domově mládeže zřízen Středoškolský klub, který spolupracuje s Asociací středoškolských klubů České republiky.

Letos probíhá soutěž Finanční gramotnost již pošesté. Školního prvního kola se zúčastnilo celkem 436 škol. Soutěží se mnoha kategoriích, jako informační gramotnost, peněžní gramotnost, rozpočtová gramotnost a jiné.

Co se dělo a nedělo před vánoci 2014 na zdrávce.

Naši žáci se zúčastnili dne 17. 12. 2014 v Klicperově divadle v Hradci Králové finálového kola soutěže „Hry o liščí ocas“ aneb „Co víš o energetice“. Soutěžila zde třídní družstva středních škol z celé ČR.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016.

Blíží se nejpoetičtější období roku, děti očekávají dárky a těší se na vánoční zvyky a obyčeje. Tím, jak dospíváme, uvědomujeme si, že obdarovávat své blízké a potěšit druhé lidi je lepší pocit, než sám dárky přijímat. Přeji vám, abyste udělali radost nejen někomu blízkému, ale i dalším lidem, kteří jsou odkázaní na pomoc jiných.

Heslo naší školy je: S námi za vaší budoucností. Pochopit toto heslo jsme mohli my, žáci třídy PO3, až nyní. Naším snem, žáků studijního oboru Strojník požární techniky, je stát se profesionálními hasiči. Toto krásné, ale náročné povolání nám bylo přiblíženo prostřednictvím třítýdenního kurzu.

Dne 13.12.2014 se zúčastnila naše škola předvánoční akce pod názvem Advent očima dětí na Zámku Nový Hrad v Jimlíně. Tuto akci pro školy z našeho kraje již tradičně pořádá Ústecký kraj.