ESOZ

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

  • Školní časopis 2. číslo
  • Virtuální prohlídka školy
  • Elektrikář
  • Zdravotnický asistent
  • Sportovní management

Novinky

Anglie je pojmenována podle germánského kmenu Anglů (Angle-Land), který se na území Velké Británie usadil v 5. a 6. století. A my jsme se vydali v jeho šlépějích, ale v moderním hávu. Pohodlně jsme se usadili v klimatizovaném autobusu CK Kristof z Liberce a cestovali za poznáním královského ostrova. Stejně jako Spojené království i naše škola se skládá ze čtyř částí a společná cesta nám dala prostor ke vzájemnému sblížení..

Na stavební části naší školy, se v úterý 8.4.2014 konalo setkání s referentkou odboru zprostředkování a poradenství Úřadu práce v Chomutově pí. Ilonou Marešovou. Přednáška byla určena především žákům závěrečných ročníků učebních i maturitních oborů a byla zaměřena na pracovně právní poradenství.

Soutěž o putovní pohár Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje se sídlem v Chomutově.

Dohodu o spolupráci podepsali hejtman Oldřich Bubeníček, ředitel ČSZE Jan Klas a Soňa Valušková,ředitelka školy zřizované Ústeckým krajem. Podle dohody se mohou těšit žáci energetické školy a budoucí odborníci na mnohé výhody od svazu zaměstnavatelů - materiální vybavení pro výrobně – technickou oblast, organizaci a zkvalitnění odborné výuky a stáží, ale také například na účast na exkurzích a výstavních a prezentačních akcích.

Školení pro pedagogy v Praze, Židovském městě a v Terezíně s velmi zajímavým programem.

Nabídka nepovinných zkoušek platí pro jarní i podzimní období MZ 2014. Každý žák může konat nejvýše tři nepovinné zkoušky. Jde výlučně o rozhodnutí konkrétního žáka. Protože se jedná o nepovinnou zkoušku, žák se může rozhodnout, že se k žádné nepovinné zkoušce nepřihlásí.

Ohlas na první číslo byl velmi pozitivní a všichni si přáli, aby další číslo vyšlo co nejdříve. Ale bez vašich příspěvků to prostě nejde. Tak jsme vsadili na osvědčené přispěvatele, převážně žáky 2. OA . Příjemné je zjištění, že časopis neunikl pozornosti vedení naší školy a paní ředitelka se rozhodla do Občasníku přispívat.

Skupina žáků a učitele se zúčastnila dne 7.4.2014 exkurze školního reaktoru VR – 1, Katedra jaderných reaktorů, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha.

I tento rok pořádá energetická společnost ČEZ a.s. pro svoje partnerské školy energetické maturity. Jedná se o cyklus přednášek, exkurzí, besed a praktických seminářů zaměřených na elektrárny.

Turnaj, kterého se letos zúčastnilo 38 družstev, byl rozdělen do 8 výkonnostních skupin, které se hrály v tělocvičnách chomutovských základních a středních škol. Celkem bylo ve všech skupinách sehráno 72 zápasů (171 setů) a počet účastníků byl 281.