ESOZ

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

  • Významná výročí ke konci roku 2014
  • Přijímací řízení 2015/2016
  • Erasmus+
  • Vzdělávání 2015
  • Evropský den jazyků 2014

Novinky

Na konci roku 2014 se žáci a učitelé naší školy zúčastnili několika slavnostních akcí a vzpomínkových aktů, které pořádalo město Chomutov.

Celý pobyt byl zakončen slavnostním obědem a předáním osvědčení o absolvování praxe. Každý také obdržel svůj europas, který jim pootvírá dveře do evropského pracovního trhu. Nyní už záleží jen na každém z nich, co z této zkušenosti vytěží pro svůj profesní i osobní život.

Zápisy ze zasedání školního parlamentu ve školním roce 2014/2015.

Dne 5. listopadu 2014 se na naší škole konalo krajské setkání metodiků v rámci projektu Přírodovědné a technické vzdělávání ústeckého kraje, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005.

Program dvoudenního projektového vyučování Dne prevence a Dne zdraví, které probíhaly 30. – 31.10.2014, byl doslova nabitý - poskytování první pomoci v modelových situacích, prevence pohlavně přenosných chorob, moderní antikoncepční prostředky, účinky kouření na organismus mladého člověka, kyberšikana nebo jak studovat efektivněji a lépe.

Aktualizace: Výroční zpráva 2013-2014. Zde naleznete veřejně přístupné dokumenty naší školy, které se vztahují k výchově a vzdělávání našich žáků, stejně jako provozní řády, případně směrnice. Dokumenty se průběžně doplňují a opravují. Vše ve formátu PDF.

Ředitelka školy v souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb. vyhlašuje volby do ŠR a oznamuje termín a místo konání voleb. Volby probíhají podle volebního řádu vydaného Radou Ústeckého kraje usnesením č. 42/108R/2012 dne 11. 7. 2012.

Předpokládané počty žáků v prvních ročnících pro příští školní rok 2015/2016.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016.

Krev je nejvzácnější tekutinou, která dokáže zázraky. Jejím darováním věnujete víc, dáváte s ní naději. Jediným plným odběrem (450 ml) můžete přispět k záchraně až čtyř lidských životů. Krev hraje v současné medicíně významnou roli a nelze ji uměle vyrobit.