Seminář stínicí techniky 16. 5. 2022
17.5.2022
2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
23.5.2022

Traduje se, že pátek 13.nepřináší nic dobrého, ale u naší školy je to zcela naopak. V tento den se nám dařilo více než výborně. Na Krajském úřadě Ústeckého kraje proběhlo vyhodnocení soutěže Moderní škola 4.0. Cílem soutěže určené středoškolákům je popularizace a propagace odborného vzdělávání, které je úzce spjato s průmyslem, technologiemi a současně podporuje zvýšení zájmu žáků vycházejících z devátých tříd ZŠ o technické obory. Akci pořádá Ústecký kraj s ohledem na podporu průmyslu a technologií 4.0 (digitalizace, robotizace, internet věcí, umělá inteligence, strojové učení atd.) Soutěž je vyhlašována každý rok, vždy pro jinou podporovanou skupinu oborů vzdělání.

Náš “didaktický modulový systém výrobního procesu 4.0″ zaujal natolik, že naši žáci obsadili první místo.

V této soutěži nás reprezentovali studenti 3. ročníku oboru 26-41-L/01, mechanik elektronik a mechanik elektrotechnických zařízení. Gratulace tedy konkrétně patří žákům: Xuan Ding Nguyen (prostě náš David), Jakub Kodejš, Martin Vopat a Vojtěch Čadek, ale také našemu učiteli odborného výcviku, Luboši Hégrovi. Pod jeho odborným dohledem dávali naši žáci celý modulový systém dohromady.

Další dík patří též našim odborným garantům z podnikatelského prostředí a to konkrétně Mgr. Daně Kvolkové, MBA ze společnosti PULS investiční s.r.o. a Ing. Adamu Zwettlerovi z PE Holding s.r.o.

Více o soutěži zde