1.4.2015

Veřejné zakázky

Profil zadavatele vymezen jako elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.
9.7.2015

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku

V rámci realizace IPo Podpora jazykových kompetencí v ESOZ, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.1573 vyhlašuje Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT“.