23.5.2022

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.
18.5.2022

Vyhráli jsme Moderní školu 4.0

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje proběhlo vyhodnocení soutěže Moderní škola 4.0. Cílem soutěže určené středoškolákům je popularizace a propagace odborného vzdělávání
17.5.2022

Seminář stínicí techniky 16. 5. 2022

Dne 16. 5. 2022 proběhl na naší škole v objektu Na Moráni seminář na téma Stínicí technika. Tohoto semináře se účastnili žáci prvních a druhých ročníků elektrotechnických oborů. Seminář […]
17.5.2022

O putovní pohár firmy Systherm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice a firma Systherm spolu uspořádaly letos již 12. ročník mezinárodní soutěže odborných dovedností žáků oborů MIEZ, instalatér a elektrikář […]
17.5.2022

Finále soutěže Učeň instalatér 2022

V rámci Stavebního veletrhu Brno se ve dnech 19.-22.4.2022 uskutečnilo finále mezinárodní soutěže odborných dovedností „Učeň instalatér 2022“, pořádané Cechem topenářů a instalatérů České republiky a […]
16.5.2022

Otevřená dílna 04. 06. 2022 – pozvánka – výroba okrasného květináče

16.5.2022

Otevřená dílna 24. 05. 2022 – pozvánka – výroba zahradní dekorace

16.5.2022

Otevřená dílna 17. 05. 2022 – pozvánka – výroba zahradní dekorace

10.5.2022

Exkurze u Pirátů

Součástí exkurze u “Pirátů“ bylo uzavření dohod o vzájemné spolupráci v rámci žákovské praxe.
29.4.2022

Návštěva z Brusselu

Dne 27. dubna 2022 navštívila naši SOŠ E a S skupina učitelů a poradenských pracovníků z CVO Brussel.
29.4.2022

Até a vista Portugalsko

Všechno jednou končí, tak i tento kurz našich žáků oboru Bezpečnost a ochrana obyvatelstva, který byl realizován v rámci projektu „Evropské zkušenosti, 2019-1-CZ01-KA116-06033“.
29.4.2022

BO3 zdraví z Atlantiku

Další den v Portugalsku a další nezapomenutelné zážitky. Naši žáci tentokráte okusili sílu Neptuna v Atlantickém oceánu a myslím, že k němu získali opravdový respekt.
27.4.2022

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – maturitní obory

Informace o přijetí či nepřijetí do maturitních oborů naší školy v rámci 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.
26.4.2022

Kraj pro bezpečný internet

Žáci a studenti základních a středních škol se opět mohli zapojit do soutěže s projektem „Kraje pro bezpečný internet“ a vyhrát hodnotné ceny.
26.4.2022

Matematický klokan

11.4.2022 se uskutečnilo ve Středisku volného času Domeček, okresní kolo matematické soutěže Matematický klokan ve které se naprosto výborně umístili naši žáci.
26.4.2022

Portugalsko pokračuje

A máme tu další informace od naší zpravodajky z Portugalska. Jak je patrné, tak účastníci se zocelují a vypadá to, že budou už schopní přežít naprosto vše a zachránit kohokoliv a kdekoliv
22.4.2022

Kurz přežití v Portugalsku

V rámci projektu „Evropské zkušenosti, 2019-1-CZ01-KA116-06033“ odcestovali žáci 3. ročníku maturitního oboru Bezpečnostně právní činnost absolvovat povinnou praxi do Portugalska.
22.4.2022

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – učební obory

Informace o přijetí či nepřijetí do jednotlivých učebních oborů naší školy v rámci 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.
20.4.2022

Úspěšně plníme cíle DofE

Na ESOZ Chomutov ve školním roce 2021/2022 právě plní své cíle v programu DofE 9 žáků v různých úrovních.
19.4.2022

Celostátní soutěž Kovo-Junior 2022

Ve dnech 12. a 13. dubna 2022 proběhla na SOU v Domažlicích,  celostátní odborná soutěž KOVO Junior 2022 – Strojní mechanik, určená žákům tohoto oboru.
13.4.2022

Odborná exkurze v rekonstruovaném kostele ve Strupčicích

Dne 4. 4. 2022 jsme s třídou ITZ.3. Tesaři navštívili ojedinělou rekonstrukci střechy kostela ve Strupčicích, která je prováděna bez omezení akcí a bohoslužeb. Samotná rekonstrukce je jedinečná v tom, […]
13.4.2022

Zapojení odborníka z praxe

Naše škola se průběžně zapojuje do projektů, které umožňují spolupráci školy s externími firmami či odborníky z praxe.
13.4.2022

Exkurze do Terezína

Koncem minulého měsíce absolvovali žáci obchodní akademie dvoudenní exkurzi do Terezína.
13.4.2022

Hodina plynárenství s odborníkem

Hodinu Plynárenství u instalatérů navštívil Ing. Pavel Werner - revizní technik plynu.
12.4.2022

Odborník z praxe ve výuce žáků BO

V rámci projektu "To Dáš", který pořádá nadace Terezy Maxové, máme pro naše studenty připravené přednášky na témata vhodná pro jejich přípravu a dobrý vstup do profesního života.
8.4.2022

Psychologická olympiáda 2022

Naše škola pořádala ve dnech 6. a 7. 4. 2022  ústřední (celostátní) kolo Psychologické olympiády. Jedná se o soutěž žáků zdravotnických škol, a letos proběhl již XVII. ročník, jehož tématem bylo "Setkání s radostí".
7.4.2022

51. ročník učitelského volejbalového turnaje

Výsledky
6.4.2022

Otevřená dílna – výroba vyvýšeného záhonu

Těšíte se na léto? My také - přijď, vyrob si, odnes si, užívej si
2.4.2022

Memorandum o porozumění

Dne 1.4.2022 na Apríla a opravdu to nebyl žádný žert, ale vážná věc se odsouhlasila odborná náplň stáže žáků v LFS Sachsen. Tato stáž proběhne na podzim […]
1.4.2022

Zkoušky z profesní kvalifikace

Během měsíce března, účastníce kurzu profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení školní docházky" absolvovaly závěrečné zkoušky a získaly tak celostátně platné osvědčení
25.3.2022

Odborník z praxe při výuce

V rámci projektu Podpora úspěšnosti ve vzdělávání č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 přišla za našimi žáky odbornice z praxe Ing. Fílová Lenka
24.3.2022

Město Wrocław – Benátky severu

Město architektury, mostů, ostrovů, tisícileté historie a skřítků
25.3.2013

Cesta do nanosvěta a zpět

Dne 19.3.2013 se uskutečnila přednáška ve škole na Průhoně, ESOZ Chomutov na téma „Cesta do nanosvěta a zpět“, kterou přednesli Ing. Kolská Zdeňka, Ph.D a Ing. Kormunda Martin, Ph.D z UJEP Ústí nad Labem. Zúčastnili se jí žáci maturitního oboru Mechanik elektronik třetího a čtvrtého ročníku.
30.10.2013

Svět energie 2013

Skupina učitelů ze základních a středních škol z celé republiky včetně té naší se zúčastnila dvacátého setkání Klubu Světa energie ČEZ na Chomutovsku ve dnech 24. až 25. října 2013.
6.11.2013

Dny prevence 2013

Pokud se věnujeme prevenci, zabýváme se opatřeními, která mají předcházet různým nežádoucím jevům. Preventivním aktivitám na naší škole byly určeny dva dny po podzimních prázdninách, čtvrtek a pátek, 31.10.2013 a 1.11.2013.
15.12.2013

Přednáška: Jaderná energie – přínosy a rizika

Ve čtvrtek 12. 12. 2013 se žáci studijního oboru Mechanik elektronik, třídy ME3. zúčastnili přednášky Svět energie. Přednáška se konala v červené aule Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurově ulici 3541/1 a vedla jí předsedkyně SÚJB - Státní úřad pro jadernou bezpečnost, paní Ing. Dana Drábová, Ph.D.
4.3.2014

Přednáška – Hodnota člověka

Dne 14.2.2014 se žáci stavební školy ESOZ zúčastnili přednášek pana Pavla Pabiána. Jedná se o cyklus přednášek, žáci 2. a 3. ročníků absolvovali v loňském roce první část a žáci 1. ročníků byli zapojeni do tohoto cyklu. Tématem přednášek jsou mezilidské vztahy, prevence drog, sex, ochrana před HIV.
7.3.2014

Přednáška – Hygiena rukou

Přednáška byla zaměřena na význam dezinfekce ve zdravotnických zařízeních, zejména na hygienické mytí rukou při realizaci ošetřovatelské péče v prevenci přenosu infekčních onemocnění. Zábavnou formou si žáci osvojili postup při hygienickém mytí rukou s možností kontroly ve speciálním přístroji, který dokáže detekovat nedostatečný nebo ledabylý postup při použití dezinfekčních přípravků.
12.3.2014

Přednáška – Práce v Německu

Dne 5.3.2014 proběhla v zasedací místnosti stavební části Na Moráni, přednáška zaměřená na pracovní příležitosti ve Spolkové republice Německo. Přednášky se zúčastnili žáci posledních ročníků stavebních oborů a Obchodní akademie.
22.4.2014

Přednáška na téma pracovněprávní poradenství

Na stavební části naší školy, se v úterý 8.4.2014 konalo setkání s referentkou odboru zprostředkování a poradenství Úřadu práce v Chomutově pí. Ilonou Marešovou. Přednáška byla určena především žákům závěrečných ročníků učebních i maturitních oborů a byla zaměřena na pracovně právní poradenství.
29.4.2014

Svět energie duben 2014

Skupina učitelů ze základních a středních škol z celé republiky se zúčastnila dvacátého prvního setkání Klubu Světa energie ČEZ a.s. na Litoměřicku a Slánsku ve dnech 10. až 11. dubna 2014. Za ESOZ Chomutov se zúčastnil Ing. Kohout Ladislav.
25.5.2014

Přednáška GMO plodiny

Geneticky modifikované (GM, transgenní, biotechnologické) plodiny jsou takové rostliny, u kterých byl změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových technologií. Jedná se o moderní šlechtitelské metody (genové inženýrství) z oblasti biotechnologií, které používají v přírodě probíhající procesy.
7.10.2014

Svět energie září 2014

Návštěva Ostravy. Skupina učitelů ze základních a středních škol z celé republiky se zúčastnila dvacátého druhého setkání Klubu Světa energie ČEZ a.s. na Ostravsku ve dnech 24. až 26. září 2014.
16.6.2015

Beseda s Peterem Freestonem

Angličan Peter Freestone, který žije více než deset let v Čechách, byl osobním asistentem a garderobiérem rockové legendy Freddieho Mercuryho. Se zpěvákem skupiny Queen strávil posledních 12 let jeho života.