29.9.2020

Doplňovací volby do Školské rady 2020

Doplňovací volby do Školské rady.
29.9.2020

6. ročník soutěže v disciplínách TFA a požárním útoku

Na čtvrtek 24. září 2020 připadlo konání již 6. ročníku soutěže v disciplínách TFA a požárním útoku. Organizace se ujal domov mládeže společně s panem učitelem Petrem Dudkem a Ing. Milošem Holopírkem...
25.9.2020

Instalatéři u Bosche

Exkurze u dalšího ze sociálních partnerů školy.
22.9.2020

Řemeslo/Skill 2020

Ve dnech 15. – 16. září 2020 se žáci učebního oboru montér suchých staveb, Miroslav Ondrejička a Jan Spour, zúčastnili 10. ročníku mezinárodní soutěže učňů Řemeslo / Skill 2020.
21.9.2020

Technické kluby – „KOMPAS“

V září byl pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ zahájen kroužek Technického klubu - "KOMPAS" s názvem Hrou ke vzdělávání.
20.9.2020

Zářijové aktivity DofE

Pokračujeme v DofE
11.9.2020

Dárek od ZF Electronics Klášterec s.r.o.

Naše škola obdržela od společnosti ZF Electronics Klášterec s.r.o. dar v podobě 2 praktických dezinfekčních stojanů.
10.9.2020

Na exkurzi s Energií pod pokličkou

V rámci projektu Energie pod pokličkou se žáci prvního ročníku oboru Bezpečnost a ochrana obyvatel zúčastnili 9.9.2020 exkurze, zaměřené na rekultivaci krajiny  Mostecka po těžbě hnědého uhlí.
9.9.2020

Adaptační kurzy 2020

Adaptační kurzy pro žáky učebních oborů.
7.9.2020

50. výročí Střední zdravotnické školy

V letošním školní roce slaví Střední zdravotnická škola v Chomutově 50. výročí založení...
1.9.2020

Montér suchých staveb

Absolvent oboru montér suchých staveb se uplatní ve stavebních firmách v povolání sádrokartonář, montér zateplovacích systémů, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopen provádět základní konstrukce ze sádrokartonových, sádrovláknitých i jiných druhů desek tj. příčky, podhledy, předsazené stěny, úpravy podkroví, bytová jádra, podlahy, suché omítky...
1.9.2020

Zedník

Pracovní uplatnění ve stavebnictví, ovládá běžné činnosti potřebné pro tuto práci.
1.9.2020

Ošetřovatel

RVP 53-41-H/01 OŠETŘOVATEL ŠVP OŠETŘOVATEL   Délka studia a doklad o jeho ukončení: 3 roky, střední vzdělání s výučním listem Profesní uplatnění: Absolvent najde uplatnění ve všech […]
1.9.2020

Praktická sestra

RVP 53-41-M/03 Praktická sestra ŠVP PRAKTICKÁ SESTRA   Délka studia a doklad o jeho ukončení: 4 roky – denní forma vzdělávání, maturitní zkouška 5 let – […]
1.9.2020

Truhlář

Absolventi se uplatňují ve velkých, středně velkých i malých firmách vykonáváním odborných prací při výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin, při opravách a renovaci truhlářských výrobků.
1.9.2020

Elektrikář pro rozvodná zařízení

Uplatnění při výkonu povolání elektrikář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.
1.9.2020

Tesař

Tesař schopen provádět základní tesařské práce na pozemních stavbách, čili zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovovat konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce (roubení, podskružení, lešení).
1.9.2020

Instalatér

Výkon instalatérských prací v objektech bytové, občanské a průmyslové výstavby při provádění údržby stávajících rozvodů, zařízení a jejich opravách.
1.9.2020

Elektrikář pro stroje a zařízení

Absolvent se uplatní při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jakou je např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení...
1.9.2020

Zámečník

Zámečnické práce a odborné práce v oblasti údržby, seřizování, oprav strojů a zařízení a požární techniky.
1.9.2020

Napsali o nás 2020/2021

Články z novin a časopisů o dění na naší škole, děkovné dopisy ve školním roce 2018/2019.
21.8.2020

Informace pro žáky v dálkové formě vzdělávání – SZŠ

Základní informace pro žáky dálkové formy zdravotnických oborů pro školní rok 2020/2021.
23.7.2020

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.
23.7.2020

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Informace o přijetí či nepřijetí v rámci 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.
8.7.2020

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK

Ústecký kraj aktivně podporuje zvyšování kvality výuky ve všech úrovních školství. V roce 2020 byla zahájena realizace projektu s názvem "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK".
1.7.2020

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
1.7.2020

Čapkova vila k nahlédnutí

Zveme Vás na návštěvu ke Karlu Čapkovi.
29.6.2020

Motivační program Prokopa Diviše

Naše škola patří mezi deset škol České republiky, které realizují „Motivační program Prokopa Diviše“. Program pro žáky elektrotechnických oborů z partnerských škol Skupiny ČEZ již počtvrté vyhlásila ČEZ Distribuce a.s. společně s Asociací energetických manažerů. Devět nejlepších žáků tří různých elektrooborů...
26.6.2020

Dobrý list komory 2020

Slavnostní předávání ocenění Okresní hospodářské komory v Chomutově.
15.6.2020

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – maturitní obory

Informace o přijetí či nepřijetí do maturitních oborů naší školy v rámci 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.
5.6.2020

Ukončení školního roku 2019/2020 a zahájení školního roku 2020/2021

Důležité termíny pro konec aktuálního školního roku a začátek nového školního roku.
30.5.2020

Praktické maturitní zkoušky

Praktická maturita žáků průhoňáků.
30.5.2018

Žáci 4.B se seznamují s řemesly….

Dne 29. května 2018 se celé dopoledne žáci ZŠ Na Příkopech, ze třídy 4C s paní učitelkou Mgr. Hrdinovou a asistentkou pedagoga seznamovali s řemesly na pracovišti SOŠ energetické a stavební, Na Moráni.
18.6.2018

Návštěva jaderné elektrárny Temelín

Exkurze jsme se zúčastnili 15. června 2018. Exkurze odstartovala na zámečku Vysoký Hrádek, kde má sídlo info centrum jaderná elektrárny Temelín.
19.9.2018

Exkurze v rámci projektu Energie pod pokličkou

Dne 6 .9. 2018 se naši žáci účastnili exkurze v rámci projektu Energie pod pokličkou, který je realizován za finanční podpory Statutárního města Chomutov.
20.12.2018

Zdrávka v Oblastním muzeu

Ve čtvrtek  20. prosince 2018 navštívili studentky a studenti 1. a 2. ročníků Oblastní muzeum v Chomutově, ve kterém měli možnost zhlédnout výstavu krásných hraček a vánočních pyramid, jež se vyráběly v saské oblasti Krušných hor.
28.12.2018

Obchodka v Drážďanech

Již tradiční předvánoční výlet do Drážďan.
10.2.2019

Mladí zdravotníci ve španělské Seville

Rozšířit si osobní obzory, porovnat život a práci v cizině a u nás doma, prověřit své jazykové schopnosti, naučit se samostatnosti, zkrátka vyjet na zkušenou - to je cílem projektu Erasmus+, který tuto šanci mladým lidem dává.
26.3.2019

Zvol si info!

Dne 21. 3. 2019 se  první ročníky obchodní akademie zúčastnily workshopu Zvol si info! v Chomutovské knihovně, p.o.
29.3.2019

Odborná exkurze

Příprava na budoucí povolání spočívá i v exkurzích na případná budoucí pracoviště.
15.5.2019

Exkurze – Psychiatrická léčebna Petrohrad

Exkurze tříd 3. ročníků zdravotnických oborů do Psychiatrické léčebny Petrohrad.
9.6.2019

Exkurze – PREFA Žatec

Firma PREFA ŽATEC s.r.o. je český výrobce velkého sortimentu stavebních dílců zejména pro pozemní a inženýrské stavby.
21.6.2019

Výuka Somatologie jinak

Přednášky a diskuze - i tak se lze mnohému naučit - například během Lékařského večera.
10.10.2019

Návštěva Krajské zdravotní, a.s.

Žáci 3. a 4. ročníku oboru vzdělání Zdravotnický asistent se zajeli podívat na odborná pracoviště do Ústí nad Labem.