Seminář stínicí techniky 16. 5. 2022

O putovní pohár firmy Systherm
17.5.2022
Vyhráli jsme Moderní školu 4.0
18.5.2022

Dne 16. 5. 2022 proběhl na naší škole v objektu Na Moráni seminář na téma Stínicí technika. Tohoto semináře se účastnili žáci prvních a druhých ročníků elektrotechnických oborů. Seminář byl pojat jako všeobecný pohled do světa stínicí techniky, žáci byli obeznámeni se základními pojmy, s jednotlivými typy pohonů, se způsoby jejich ovládání a o možnostech začlenění inteligentní techniky do jednotlivých objektů pro efektivní stínění. Mezi hlavní témata patřil také přehled firem, které jsou členy SPST (Svazu podnikatelů ve stínicí technice), jakým způsobem tyto firmy spolupracují a co je hlavním účelem tohoto svazu. Tímto tématem se zabývala Ing. Štěpánka Lubinová, Výkonná manažerka SPST. Mezi další přednášející patřil pan Martin Blodig z firmy BECKER s prezentací pohonů, pan Jaromír Klaban z firmy TECO a pan Miroslav Andel z německé firmy GEIGER.