S Energií pod pokličkou na exkurzi

Slavnostní předání výučních listů 2022
27.6.2022
Otevřené dílny pokračují
29.6.2022

V rámci projektu Energie pod pokličkou, který je realizován za finanční podpory statutárního města Chomutova, se žáci tříd ME2. a E2.A dne 27.6.2022 zúčastnili exkurze zaměřené na důlní činnost, rekultivační činnosti a obnovitelné zdroje. Navštívili vyhlídku a báňský prostor u Málkova, velkorypadlo KU 800 v Březně a větrnou farmu Kryštofovy Hamry.