Přihlášky na Erasmus+ pro žáky 2. a 3. ročníku studijního oboru ME a MEZ

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
23.5.2022
Otevřená dílna – 10.6. 2022 Na Moráni
1.6.2022

Informace o stáži.

V rámci projektu „Učíme se praxí, 2020-1-CZ01-KA116-077457“ nabízíme žákům stávajících druhých a třetích ročníků maturitního oboru Mechanik elektrotechnik (zaměření Mechanik elektronik a Mechanik elektrotechnických zařízení) možnost vycestovat na pracovní stáž do německého města Výmar.

Stáž se uskuteční v termínu od 5. 9. 2022 do 16. 9 2022 (+ 1–2 dny doprava) a bude plně hrazena z programu Erasmus+.

Cílová skupina

Žáci stávajících druhých a třetích ročníků maturitního oboru Mechanik elektrotechnik (zaměření Mechanik elektronik a Mechanik elektrotechnických zařízení).

Výběr účastníků

Výběr žáků provede výběrová komise složená z třídního učitele, učitelů odborných předmětů a učitelů jazyků.

Pořadí bude stanoveno na základě přístupu žáka k danému oboru a ke škole, prospěchu v klíčových předmětech (v tomto případě především odborných), jazykových kompetencí.

Pro tento projekt budou nastavena obecná hodnotící kritéria následovně:

 • prospěch v klíčových předmětech: 0–10 bodů
 • reprezentace školy na soutěžích: 0–10 bodů
 • zapojení se do aktivit školy: 0–10 bodů
 • motivace (vyhodnocení motivačních dopisů): 0–10 bodů
 • jazykové znalosti (anglický, ideálně německý jazyk): 0–20 bodů
Přihlášky

Termín podání přihlášek do půlnoci 6. 6. 2022.

On-line přihlášky byly odeslány všem žákům prostřednictvím systému Bakalář.

Součástí přihlášky budou i životopis s fotografií (možno využít https://europass.cz/co-je-europass/zivotopis) a motivační dopis (možno využít https://europass.cz/co-je-europass/motivacni-dopis) v anglickém jazyce. Oba soubory vložíte jako přílohu k přihlášce při jejím vyplnění. Oba soubory budou vytvořené v aplikaci MS Word.

Přihláška obsahuje personální a kontaktní informace o žadateli a zákonných zástupcích. Dále je nezbytné vyplnit známky za 1. pololetí školního roku 2021/2022 z Anglického jazyka a odborných předmětů (Číslicová technika, Elektronika, Základy elektrotechniky, Užití elektrické energie, Zdroje a rozvody elektrické energie, Odborných výcvik).

Informace ke stáži a projektu
 • Německo, Výmar.
 • Žák musí v rámci stáže odpracovat 10 pracovních dní.
 • Ubytování na ubytovně, stravování plná penze.
 • Doprava: auto vysílající organizace, MHD.
 • Na stáži bude přítomen doprovodný pedagog.
 • Odbornou stáž bude zajišťovat partnerská organizace ve Weimaru, vč. částečného monitoringu.
Z projektu bude uhrazeno
 • Zprostředkování stáže, mentoring, monitoring.
 • Doprava do místa a z místa konání.
 • Ubytování.
 • Stravování.
 • Místní doprava.
 • Pojištění.
 • Doprovodný program.
 • S každým účastníkem bude uzavřena smlouva o mobilitě.
 • Na schůzkách budou předány podrobné informace.