S Energií pod pokličkou na exkurzi
29.6.2022
Budoucí hasiči opět soutěžili v disciplínách TFA
30.6.2022

Dne 10. a 11.6.2022 proběhly na naší škole v rámci projektu Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 otevřené dílny, tentokrát s tématem Škola plná energie.

Jejich náplní bylo kromě 3D tisku, také automatizační technika, převážně ukázka různých snímačů viditelné i neviditelné energie.